Meklēt
Izvēlne

Mākslas darbu konkurss Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem „Valodas eksplozija”

Uzņēmums „Skrivanek Baltic" sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju izsludina mākslas darbu konkursu Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem „Valodas eksplozija".

1. Konkursa mērķis un uzdevumi:
1.1. aicināt Mākslas akadēmijas studentus interpretēt valodu mākslā;
1.2. piedāvāt sabiedrībai jaunus un radošus skatījumus jēdzienam „valoda";
1.3. rosināt radošuma izpausmi jebkurā mākslas tehnikā, žanrā un formā;
1.4. veicināt studentu interesi par valodu.

2. Konkursa norise:
2.1. konkursa darbu iesniegšana notiek no 2011. gada 1. jūlija līdz 19. septembrim (19. septembris ir pēdējā konkursa darbu pieteikuma iesūtīšanas diena);
2.2. konkursa darbu vērtēšana notiek no 2011. gada 10. oktobra līdz 30. novembrim;
2.3. pieteikums konkursa darbam, tā nosaukums un mākslas žanrs un tehnika jānosūta uz e-pastu ;
2.4. konkursu organizē valodu uzņēmums „Skrivanek Baltic";
2.5. konkursa prasībām atbilstošie darbi tiks apkopoti un izvietoti izstādē 2011. gada rudenī;
2.6. „Skrivanek Baltic" neuzņemas atbildību par dalībnieku veidoto darbu saturu un formu.

3. Konkursa dalībnieki:
3.1. konkursā drīkst piedalīties Latvijas Mākslas akadēmijas visu nodaļu un kursu studenti, tostarp Latgales filiāles studenti;
3.2. konkursa dalībnieki mākslas darbam var dot arī savu nosaukumu, tomēr tam konceptuāli jāiekļaujas konkursa tēmā - „Valodas eksplozija".

4. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
4.1. konkursa darbi tiek apkopoti un izvietoti izstādē 2011.gada oktobrī;
4.2. par konkursa darbiem ir iespējams balsot izstādes apmeklētājiem līdz 30.novembrim;
4.3. no visiem konkursa darbiem tiks izvēlēts viens darbs, par kuru būs saņemts vislielākais skatītāju balsojums.

5. Uzvarētāja noteikšana un balvu saņemšana:
5.1. Izstādes noslēgumā tiek saskaitītas izstādes skatītāju balsis un noteikts konkursa uzvarētājs;
5.2. konkursa uzvarētājs tiks noteikti 2. decembrī;
5.3. konkursa uzvarētājs tiks apbalvots pasākumā izstādes norises vietā 9. decembrī;
5.4. ja uzvarētājs nevarēs ierasties, balva tiks nosūtīta viņam pa pastu.

6. Konkursa balvu fonds:
6.1. konkursa galvenā balva - e-mācību programma 209 latu vērtībā vienai no izvēlētajām svešvalodām gada garumā - britu angļu valoda; amerikāņu angļu valoda; vācu valoda; franču valoda; spāņu valoda; itāliešu valoda; nīderlandiešu valoda; lietišķā angļu valoda.
6.2. skatītāju simpātiju balva no „Fotoakadēmijas" - dāvanu karte 150 latu vērtībā fotokursu apmeklēšanai;
6.3. simpātiju balva no grāmatnīcas „Globuss";
6.4. simpātiju balva no „Kukšu muižas" - ekskursija pa muižu divām personām gida pavadībā;
6.5. simpātiju balva no mākslas preču e-veikala „Gleznot.lv" - dāvanu karte 50 latu vērtībā pirkumiem portālā www.gleznot.lv.

7. Konkursa atbalstītāji:
7.1. Latvijas Mākslas akadēmija, „Kukšu muiža", grāmatnīca „Globuss", „Fotoakadēmija" un mākslas preču e-veikals „Gleznot.lv".

Neskaidrību gadījumā rakstiet uz vai zvaniet pa tālruni 67821659.