Meklēt
Izvēlne

MĀKSLAS VĒSTURE UN TEORIJA 2008/11

LMA Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds izdevis žurnāla "Mākslas Vēsture un Teorija" 11. numuru. Žurnāls jau pieejams LMA Mākslas vēstures institūtā (Akadēmijas lauk. 1-160, LV-1050 Rīga, t. 67227852) un izdevniecības "Zinātne" grāmatnīcā. Šo un mūsu iepriekšējos izdevumus meklējiet arī LMA Mākslas vēstures institūta grāmatu galdā LMA doktorantūras konferencē 19. martā.

Agnese Bergholde aplūko Rīgas Doma ziemeļu portāla māksliniecisko veidojumu Baltijas jūras reģiona vēlās romānikas būvplastikas kontekstā. Imants Lancmanis ataino Jelgavas pilsētas ģerboņa pārvērtības no 16. gs. līdz mūsdienām. Laura Lūse iepazīstina ar 19.-20. gs. mijas tapetēm no SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" kolekcijas. Amerikāņu mākslas zinātniece Eimija Brizgela (Amy Bryzgel) interpretē Miervalža Poļa 20. gs. 70.-80. gadu glezniecību. Anita Sedliņa pievērš uzmanību vizuālās komunikācijas likumsakarībām mūsdienu Rīgas vides reklāmā. Atradums Stokholmas Valsts arhīvā - rīdzinieka Rutgera Nīderhofa (Rutger Niederhoff) sarakste ar Zviedrijas karaļa tiesu - Annai Ancānei ļāvis atklāt jaunas Rīgas 16.-17. gs. būvvēstures lappuses. Publikāciju papildina Valdas Kvaskovas veikts dokumentu noraksts un tulkojums. Numura viesis ir Talsu novada muzejs, par kura vēsturi un šodienu stāsta muzeja speciālistes Gita Japiņa un Guna Millersone.
Vācu vēsturnieks Pauls Leidingers (Paul Leidinger) recenzē rakstu krājumu "Lipe un Livonija. Viduslaiku varas veidošanās rozes zīmē", Elita Grosmane - Oto Rollenhāgena (Otto Rollenhagen, 1886-1951) disertācijas "Dancigas pilsoņu māju analīze un apraksts, īpaši attēlojot namus no gotikas līdz vēlajai renesansei" mūsdienu publicējumu, Stella Pelše - Džeremija Hovarda (Jeremy Howard) grāmatu "Austrumeiropas māksla: 1650-1950" un Gunta Belēvičas kolekcijas katalogu "Latvijas mākslas klasika", Ruta Čaupova - vides estētikas un semiotikas pētījumu sērijas "Vieta un novietojums" (Tallina) sesto sējumu, Kristiāna Ābele - Maritas Bērziņas monogrāfiju "Kārlis Brencēns" un Anita Vanaga - albumu "Imants Vecozols", bet Daina Lāce atskatās uz 3. starptautisko ķieģeļu būvmākslas kongresu Vismārā.

Galvenā redaktore - Elita Grosmane, māksliniece - Ieva Vīriņa,
izplatīšanu pārzina Stella Pelše.
Žurnāls pieejams LMA Mākslas vēstures institūtā
(Akadēmijas lauk. 1-160, Rīga, t. 67227852) un grāmatnīcās.