Meklēt
Izvēlne

Mākslas vēstures institūta desmit gadu jubilejas konferences publikācija

Ņemot vērā Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta desmit gadu jubilejas konferences „Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē” (2012. gada 31. maijs, vadītāja Elita Grosmane) klausītāju interesi, publicēts referātu apkopojums PDF izdevumā.

Rakstu autores: Elita Grosmane, Anna Ancāne, Daina Lāce, Kristiāna Ābele, Stella Pelše

Redaktore: Kristiāna Ābele

Saturs:
- Elita Grosmane. Viduslaiku arhitektūras un mākslas izpēte Latvijā. Paveiktais un perspektīvas
- Anna Ancāne. Latvijas 17. gadsimta arhitektūra un pilsētbūvniecība: Historiogrāfisks atskats un nepētītie jautājumi
- Daina Lāce. 19. gadsimta arhitektūras atspoguļojums līdzšinējās publikācijās: Zināmais un neizzinātais
- Kristiāna Ābele. 19. un 20. gadsimta mijas izpēte un interpretācija Latvijas vizuālās mākslas vēsturē: Sasniegumi un uzdevumi tagadnes redzējumā
- Stella Pelše. Fakti un stāsti: 20. gadsimts Latvijas mākslas vēsturē no starpkaru posma līdz laikmetīgajai mākslai
Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. 48 lpp.

PDF izdevums. ISBN 978-9934-8355-0-6

Referātu apkopojumu iespējams atrast Mākslas vēstures institūta mājas lapā (klikšķināt šeit), kā arī lejupielādēt šeit: