Meklēt
Izvēlne

Māras Brīveres un Zanes Tučas izstāde "Lai runā mana klusēšana…"

No 2013. gada 3. līdz 13. jūnijam galerijā „Alma” ir aplūkojama Māras Brīveres un Zanes Tučas izstāde „Lai runā mana klusēšana…”. 

Latvijas mūsdienu mākslā ienāk jauna gleznotāju paaudze. Izstādes ekspozīciju veido Māras Brīveres un Zanes Tučas bakalaura darbi, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmijas konceptuālās glezniecības meistardarbnīcu asociētās profesores Ievas Iltneres un profesora Ivara Heinrihsona vadībā. Izstādē eksponētas sešas lielformāta gleznas un video darbs.

Abos gadījumos tas ir personīgs un subjektīvs skatījums uz ainavu, ar tās palīdzību izzinot savu identitāti šaurākā un plašākā nozīmē.

„Uzskatu, ka ainava – vide, savā veidā ir tāds kā cilvēka spogulis. Pētot un iepazīstot ainavu, es varu labāk izprast arī personu, kuras atspulgs ir saredzams it visur. Mani darbi runā par indivīdu un viņa klātbūtni dabā, lai gan tas bieži ir slēpti un netieši. Mērķis nav izskaistināt vai cildināt, ne arī kritizēt, bet gan vērot un pamanīt."  
Zane Tuča

„..tikai saprotot, kur atrodos šobrīd savā domāšanā, es spēju doties uz priekšu, tikai tā zināšu, kā nokļūt tur, kur vēlos. Tā ir radusies mana interese par attēlu, kuram jābūt pēc iespējas vienkāršam. Vienkāršam kā zīme, kā „ceļazīme”." 
Māra Brīvere

Abas mākslinieces regulāri piedalījušas studentu izstādēs un saņēmušas dažādus apbalvojumus studiju laikā. Māra Brīvere 2012. gadā saņēmusi Borisa Berziņa stipendiju zīmēšanā un Mākslas akadēmijā studējusi ar nodibinājuma „Vītolu fonds” stipendiju. Zane Tuča  2011. gadā saņēmusi Linkopingas Rotary Mākslas savienības stipendiju un 2010. gadā „SEB stipendiju glezniecībā”.

Darba laiks:
Pirmdien – piektdien: 12.00 – 18.00

Galerija „Alma”
Rūpniecības iela 1-2, Rīga
www.galerija-alma.lv