Meklēt
Izvēlne

Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā pasniegtas Elīnai Brasliņai, Elīnai Sproģei un Gunai Pogai

Latvijas Mākslas akadēmijā 2013. gada 2. oktobrī tika pasniegtas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” – stipendijas ieguva trešā kursa studente Elīna Brasliņa (Grafikas apakšnozare), otrā kursa studente Elīna Sproģe (Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozare) un maģistrante Guna Poga (Funkcionālā dizaina apakšnozare). 

„Fonda un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības mērķis ir stiprināt augstvērtīgu mākslas izglītības attīstību Latvijā, kā arī veicināt mākslas izglītības starptautisko konkurētspēju un atpazīstamību. Akadēmijas stiprā puse ir personības, tādēļ ceram, ka Fonda sniegtais atbalsts būtiski sekmēs jaunu izcilību veidošanos mākslas nozarē, kas ar pārliecību un harizmu spēs stiprināt Latvijas kultūras vērtības, saliedēt un stiprināt mūsu sabiedrību,” akcentē Ināra Tetereva.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā – tā ir brīnišķīga iespēja jaunajiem māksliniekiem, dizaineriem un mākslas zinātniekiem. Studentiem, kas guvuši panākumus gan stājoties Akadēmijā, gan attīstot savu radošo darbu un individuālo rokrakstu, stipendija ir iespēja spert soli tālāk – tiekties uz izcilību, ieguldot darbā visu savu enerģiju. Panākumi konkursā ne tikai balsta jaunos talantus studiju gaitā, bet arī paceļ spārnos radoši – ļauj apceļot pasauli un veidot personālizstādi. Sirsnīgi apsveicu stipendiju laureātes, kas izturējušas pamatīgu konkursu. Vēlu daudz radošu ideju un panākumu nākotnē!” par stipendijas pavērtajām iespējām stāsta Mākslas akadēmijas rektors prof. Aleksejs Naumovs.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” mērķis ir finansiāli atbalstīt talantīgus, centīgus Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentus, piešķirot viņiem stipendijas. Katrā studiju gadā tiks piešķirtas divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam. Kopējais stipendiju fonds ir Ls 18 600. Vienas stipendijas maksimālais apmērs var sasniegt Ls 6200. Katru stipendiju veido naudas piešķīrums līdz atbilstošās studiju programmas sekmīgai pabeigšanai, bet ne ilgāk kā trīs studiju gadus, studiju braucienu finansēšana stipendijas saņemšanas periodā un grants studenta darbu izstādei un publikācijai, pabeidzot studijas Latvijas Mākslas akadēmijā.

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu ar nolūku atbalstīt izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas. Fonds sniedz atbalstu arī izglītības jomai. Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākajos piecos gados izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir izstrādāts stratēģiskās rīcības plāns, kā arī nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Borisa un Ināras Teterevu fonda sadarbība ar LMA sākusies 2011. gadā, kad tika pasniegta LMA Gada balva, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes jomā, veicinot mākslas procesu attīstību, kā arī jaunu ideju un projektu īstenošanu. Pirmās balvas tika piešķirtas gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas vēsturniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. 2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā „Dāsnākā mecenāte”, bet 2011. gadā mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 2012. gadā Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts „Gada rīdzinieku 2012” tituls.

Mākslas akadēmijas pedagogi par stipendiju laureātēm:

Mākslas zinātnes nodaļa lepojas, ka šogad viena no „Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” ieguvējām ir Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas 2. kursa studente Elīna Sproģe. Topošā mākslas zinātniece sevi ir jau apliecinājusi radoši līdzdarbojoties neskaitāmos laikmetīgās mākslas projektos, publicējoties aktuālajā interneta vietnē „Arterritory”, līdzdarbojoties kuratoriem laikmetīgo izstāžu iekārtošanā, kā arī iesaistoties Baltijas reģionā tik nozīmīgajā „Art Vilnius” mākslas mesē. Starp pārsteidzoši daudzajiem profesionālajiem sasniegumiem jāizceļ Elīnas radošā darbība grafikā, kā arī laikmetīgajā grafiti un DJ mākslā. Elīna Sproģe ir daudzpusīga radoša personība, kuras darbība tiek teorētiski un kvalitatīvi pamatota. Patiecoties studijām izvēlētajā jomā un iegūtajai stipendijai, tiek veicināta nozares attīstība.
/ Asociētā profesore Silvija Grosa, Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas katedras vadītāja /

Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas apakšnozares 3. kursa studente Elīna Brasliņa ir ļoti mērķtiecīga un iekšēji motivēta studente, turklāt apveltīta ar lielām darbaspējām un dabas dotu talantu. Var teikt, ka Elīna jau no pirmās savas studiju dienas Mākslas akadēmijā kļuva ne tikai par sava kursa, bet visas nodaļas studentu neformālo līderi. Kā Rīgas Franču liceja absolvente viņa pārvalda angļu, franču un arī japāņu valodu, viņas intelektuālais šarms izpaužas vizuālās un lingvistiskās izteiksmes saspēlē, mīlestībā pret zīmējumu un literatūru, spējā domāt, izmantojot zīmējumu dažādās izpausmēs. Elīna Brasliņa piedalās Mākslas akadēmijas studentu aktivitātēs un domā par patstāvīgiem radošiem projektiem. Ļoti ceru, ka mecenātes Ināras Teterevas stipendija Elīnai Brasliņai būs lieliska iespēja pilnībā koncentrēties mākslai, attīstīt savu talantu un izdarīt to, par ko mēs šodien vēl nespējam nojaust.
/ Profesors Guntars Sietiņš, Grafikas katedras vadītājs /

Guna Poga ir mērķtiecīga, enerģiska un laba Mākslas akadēmijas studente, kas aktīvi piedalās studiju procesā un ar lielu interesi iesaistās dažādos Mākslas akadēmijas sadarbības projektos. Spilgts piemērs ir dalība Rīgas domes un Latvijas Mākslas akadēmijas kopprojektā „Ziemassvētku egļu ceļš”, kā arī Rīgas pilsētas noformējums par godu XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Guna Poga teicami plāno savu laiku, jo pagūst iesaistīties un veiksmīgi īstenot projektus, kas nav saistīti ar studiju procesu. Šogad studente ar izcilību pabeidza Latvijas Mākslas akadēmijas Vides mākslas katedru, iegūstot bakalaura grādu, un veiksmīgi iestājās Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina katedras maģistratūrā. Tas apliecina to, ka Guna Poga vēlas realizēt savas idejas ne tikai mākslas, bet arī dizaina jomā. Esmu pārliecināts, ka Gunas Pogas veiksmīgā radošā darbība un Latvijas Mākslas akadēmijas pozitīvās publicitātes veidošana ir apliecinājums tam, ka viņa ir godam pelnījusi kļūt par „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” stipendiāti.
/ Profesors Holgers Elers, Dizaina nodaļas vadītājs /