Meklēt
Izvēlne

MONDOVĪ KERAMIKAS MUZEJĀ, ITĀLIJĀ ATKLĀTA VĒRIENĪGA LMA KERAMIKAS KATEDRAS DARBU IZSTĀDE

2024. gada 31. maijā Mondovi Keramikas muzejā, Itālijā atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas katedras pasniedzēju, studentu un absolventu izstāde „Laikmetīgā keramika – radoša brīvība un inovācija". Izstāde demonstrē Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas katedra attīstību un keramikas medija plašo diapazonu un inovatīvās pieejas. Keramikas katedru 1924. gadā izveidoja Rūdolfs Pelše, viņa radošā enerģija un iniciatīva lika pamatu, kas ļāva keramikai Latvijā attīstīties par patstāvīgu mākslas nozari.  Simts gadu laikā keramikas katedra ir kļuvusi par vietu, kur tradīcijas un inovācijas savijas kopā.  Šodien, keramikas katedra turpina izglītot un iedvesmot jaunos māksliniekus, kas meklē savu radošo pašizteiksmi. Tā ir kļuvusi par vietu, kur tradīcijām bagātās tehnikas un jaunās eksperimentālās pieejas apvienojas un tiek ieviestas praksē, radot dinamiskas un jaunas mākslas formas.

Izstāde " Laikmetīgā keramika – radoša brīvība un inovācija " sapludina tradicionālās un mūsdienu tehnikas, atklājot keramikas medija dažādību. Mākslinieki darbos pauž savu interesi par dabu un organiskām formām, izmantojot ilgtspējīgas tehnikas, kas veicina radošu eksperimentēšanu. Katrs izstādes darbs ir mākslinieku personiskās izteiksmes veids, kas atklāj viņu individuālo pasaules redzējumu. Autoru individuālie rokraksti saistīti ar laikmetīgu keramikas tehniku un tehnoloģiju izmantošanu. Piemēram: ekstrūdera formas skulpturālu tēlu veidošanai izmanto asoc. prof. Dainis Pundurs, savukārt jaunā keramiķe Megija Zonne savos darbos izmanto virpotas formas telpiskus zemglazūras gleznojumus, keramiķe Līga Skariņa savu darbu veidošanai izmanto ar rokām izspiestas printētas masas formas, raku apdedzināšanas tehnikā strādā Diāna Drozdecka, kura ar šo tradicionālo tehniku eksperimentē un kompozīcijās izmanto savu personīgo matu piededzināšanu. Profesionālās doktorantūras students Atis Šnēvelis savos darbos cenšas materializēt ideju par pāreju no tradīcijām un ierastajiem keramikas mākslas principiem uz pavisam citu, jaunu estētisko stilistiku. Šī izstāde, kas ir viena no Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas katedras simtgades svinību aktivitātēm, ne tikai sniedz vizuālu pieredzi, bet arī aicina izprast keramikas mākslas nozīmi un tās ietekmi uz mūsu kultūras mantojumu. Sadarbībā ar Mondovi Keramikas muzeju tā veicina Latvijas keramikas starptautisko atpazīstamību un stiprina Latvijas Mākslas akadēmijas lomu kā inovāciju centru laikmetīgajā keramikā.

Izstādes mākslinieki:
Keramikas katedras mācību spēki: Dainis Lesiņš, Dainis Pundurs, Ainārs Rimicāns, Līga Skariņa, Jevgeņija Loginova, Anna Rubene-Zīdere.
Studenti un absolventi: Agnese Sunepa, Rūdis Pētersons, Ojūna Batbajara, Zaiga Māliņa, Atis Šnēvelis, Megija Zonne, Diāna Drozdecka.