Meklēt
Izvēlne

Mūkusalas Mākslas salonā Lauras Ozolas personālizstāde "Horizonts bez mākoņiem"

No 2012. gada 6. janvāra līdz 4. februārim Mūkusalas Mākslas salonā būs apskatāma jaunās mākslinieces Lauras Ozolas personālizstāde „Horizonts bez mākoņiem".

„Horizonts bez mākoņiem" tā varētu nosaukt bezgalīgo iespēju zemi, kur ikdienišķais un pierastais iegūst citu esamību. Esamību, kurā māksliniece ieauž sievišķīgu tēlainību - smalkjūtīgu savas dzīves pieredzes reprezentēšanu, pakļaujot novēroto realitāti ar visiem tās ikdienišķajiem priekšmetiem psihodrāmu izspēlei.

Svarīgākie spēlētāji šajā laukumā ir vīrietis un sieviete, un viņu savstarpējā mijiedarbe, kas atklāta pastarpināti. Par vidutājiem visbiežāk kalpo tradicionālie dzimumu nošķīrēji kultūrā - apģērbi, piemēram, krekls un kleita, vai mazāk ierastie tropiskie augļi, kā banāns un zemene. Runājot par dzimumu, neizbēgami sanāk pieskarties dažādiem stereotipiem, ko veicinājuši gan pragmatiski, gan romantiski apsvērumi. Šķietamo banalitāti Marsa un Venēras mijiedarbē Laurai Ozolai izdodas apiet, izraugoties lakonisku, harmoniski sabalansētu pretkrāsu laukumu glezniecību un rotaļības stratēģiju, viņa pieskaras fundamentālajiem krustpunktiem: seksualitātei, flirtam, draudzībai un brīvībai. Tādējādi vīrietis un sieviete veido it kā vienotu un noslēgtu attiecību sistēmu, kuras ietvaros vienam otrā atspoguļoties un kļūt par identitātes atskaites punktu.

Otra dimensija, kas nodarbinājusi mākslinieci, ir optimistiska pašrefleksija. Jaunā māksliniece kopš pirmajiem patstāvīgi veiktajiem darbiem turējusies pie konkrēta vēstījuma, ietverot gleznu plaknēs dažādas zīmes un simbolus. Senākajās gleznās vairāk nodarbināja eksistenciāli jautājumi, bet, laikam ejot, aizvien vairāk nostiprinās viņas interese par cilvēku savstarpējām attiecībām.

Laura Ozola (1981) 2007. gadā, pabeigusi Ivara Heinrihsona konceptuālās glezniecības meistardarbnīcu Latvijas Mākslas akadēmijā, ieguva maģistra grādu. Līdz šim sarīkojusi divas personālās izstādes: 2007. gadā „Zaķīša pirtiņa" galerijā Māksla XO un 2009. gadā „Agrs rīts" mākslas galerijā „Sky". Ar mākslinieku grupu skatēm pārstāvēta ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās: Austrijā, Vācijā un Beļģijā. Paralēli mākslai studētā jurisprudence devusi iespēju kopš 2008. gada strādāt Latvijas Mākslas akadēmijā par Attīstības un projektu daļas vadītāju, īstenojot vietējo mākslas vidi kurbulējošus projektus, piemēram, Latvijas Mākslas akadēmijas Balvu 2011.

Mūkusalas Mākslas salons
Mūkusalas iela 42, Rīga
Mājas lapa: www.mmsalons.lv

Darba laiks:
Otrdien - piektdien 12:00 - 18:00
Sestdien 11:00 - 16:00