Meklēt
Izvēlne

Nākotne ir tagad: dzīvojot tagad un urbāno intervenču mirklis

Latvijas Mākslas akadēmijas Latvijas valsts simtgades svinību norišu cikla ietvaros 10. novembrī plkst. 12.10 atklātajā “Mākslas un pētniecības” lekcijā ar priekšlasījumu “THE FUTURE IS NOW: LIVING THE NOW AND THE MOMENT IN URBAN INTERVENTIONS” (“Nākotne ir tagad: dzīvojot tagad un urbāno intervenču mirklis”) uzstāsies Aalto universitātes doktorants Džjāns Luīdži Bjandžīni (Gian Luigi Biangini).

Savā priekšlasījumā Džjāns Luīdži Bjandžīni demonstrēs mākslas prakses un mākslinieciskās pētniecības mijiedarbes piemērus. Tajā Džjāns Luīdži Bjandžīni pievērsīsies mākslas un dizaina sociālo funkciju maiņai nākotnē, pārorientējoties no patērēšanas produktu radīšanas uz stratēģisku nākotnes veidošanu. Pats mākslinieks uzskata, ka viņa īstenotā intervenču prakse iezīmē drīzāk taktisku nekā stratēģisku rīcību, aktualizējot Cita klātbūtni pilsētas telpā. Pretojoties pilsētu plānotāju, dizaineru, arhitektu un ekonomistu represīvajai vēlmei kontrolēt pilsētas telpu, izslēdzot citādo un nepazīstamo, Džjāns Luīdži Bjandžīni mērķis ir atklāt nākotnes nezināmo, vai, pat vēl precīzāk sakot, nezināmā nezināmo nākotni. Džjāns Luīdži Bjandžīni izmanto dizainu kā antitēzi dizainam, atbrīvojot mirkli, kurš it tagad, no nolemtības būt jaunam. Tādejādi apspiestais laiktelpas mirklis, atbrīvojoties no projektētās nākotnes nolemtības, atbrīvo mūs gatavībai uztvert nezināmo un tikties ar pārsteidzošo un iracionālo.

Džjāns Luīdži Bjandžīni sevi raksturo kā urbānu aktīvistu un anartistu (Anarchist Artist), kurš praktizē disturbānismu (Disturb and Urbanism), veicot intervences pilsētas laiktelpā. Estetizējot urbānas pretošanās un dumpja vizuālo valodu, mākslinieks cenšas pārvarēt pilsētas telpas abstrakto noslēgtību un vērtību atsvešinātību. Džjāns Luīdži Bjandžīni ir īstenojis savas urbānās intervences Helsinkos, Amsterdamā, Marakešā, Berlīnē, Venēcijā, Pitsburgā, Novisadā un šobrīd ir ielūgts doties uz Ņujorku.
Džjāns Luīdži Bjandžīni priekšlasījums “Nākotne ir tagad: dzīvojot tagad un urbāno intervenču mirklis” ir pieteikums Latvijas Mākslas akadēmijas konferencei “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts”, kura noritēs Latvijas Mākslas akadēmijā, savienojot mākslas, dizaina un nākotnes studijas, no 25. līdz 26. novembrim.

Pasākuma valoda ir angļu valoda. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistra programmas 1.kursa studenti lekciju apmeklē iepriekš nepiesakoties. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, pārējiem lūdzam pieteikt apmeklējumu līdz 8. novembrim, rakstot uz e-pastu . Lekcija notiks LMA 2. korpusā.

Latvijas Mākslas akadēmijas konference “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts” tiek īstenota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kultūras ministrijas atbalstu.
Latvijas valsts simtgade tiks plaši svinēta 2018.gada novembrī. Lai aptvertu un atzīmētu galvenos ar Latvijas valsts izveidi un nostiprināšanos saistītos notikumus, Latvijas valsts simtgades svinības norisināsies vairāku gadu garumā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Latvijas Mākslas akadēmijas konference “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts” ir Latvijas valsts simtgades svinību norise.