Meklēt
Izvēlne

"NĒ PADOMJU VARAI!"

Savā laikā Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste augstskolu mācībspēkiem novēlēja "sekmes viņu darbā; brīvi lai viņi izdara savus pētījumus zinību dziļumos un brīvi lai viņi māca tās patiesības un taisnības, ko viņi izpētījuši. Brīvā Latvijā var būt tikai brīva augstskola. Viņas (augstskolas) darbu nedrīkst jaukt un traucēt ārējie spēki, kas viņu varētu nogriezt no patiesības un taisnības ceļa." 

Tā teica cilvēks, kurš stāvēja pie Latvijas valsts šūpuļa, iestājās par tiesiskumu un iedzīvināja demokrātijas principus mūsu valstī. Prezidents Čakste uz augstskolām attiecināja arī Arhimeda vārdus “noli turbare circulus meos” (Valdības Vēstnesis, Nr.50, 1919. gada 30. septembrī).

2020. gada maijā trīs Kultūras augstskolu projekta “Nē padomēm!” mērķis ir atgādināt par mūsu kopīgo vēsturi, tās piemiņu un vērtībām, aicināt satikties augstskolu atbalstītājus un debatēt par konceptuālo ziņojumu "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu". 

Komentēt ziņojumu un vērtēt citu komentārus aicinām LMA sociālajos tīklos!