Meklēt
Izvēlne

NO 1. LĪDZ 20. JŪNIJAM NOTIKS UZŅEMŠANA STARPTAUTISKĀS STUDIJĀS PAKALPOJUMU DIZAINĀ

Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar starptautiskajiem sadarbības partneriem uzsāk studēt gribētāju pieņemšanu jaunajā, starptautiskajā maģistra līmeņa studiju programmā “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (Service Design Strategies and Innovations – SDSI).

Studiju pieteikumu pieņemšana notiks no š.g. 1. līdz 20. jūnijam un tiek organizēta DreamApply platformā https://apply.sdsi.ma.

Studijās SDSI būs īpaši uzsvērta līderības prasmju attīstība. Tas palīdzēs studentiem kļūt par pārmaiņu veicinātājiem, kuri spēs dot ieguldījumu inovatīvu, efektīvu un sociāli atbildīgu pakalpojumu organizāciju veidošanā. Absolventi būs ieguvuši zināšanas un prasmes, kuras noderēs arī mainīgajām un neparedzamajām nākotnes darba tirgus vajadzībām. Programmu apguvušie speciālisti uzņemsies līderu lomu organizācijās privātajā un publiskajā sektorā, virzīs pārmaiņu procesus, formulēs nākotnes prognozes, vadīs daudznozaru komandas un pārvarēs šķēršļus inovāciju ceļā.

Pakalpojumu nozarei mūsu sabiedrības organizācijā ir izšķiroša loma. Tieši tā ļauj mums stāties pretī dažādām sabiedrībā pastāvošām problēmām un risināt tās, piemēram, nodrošināt veselības aprūpi novecojošā sabiedrībā, piekļuvi ērtībām reģionos, kur vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās, pārplānot satiksmi augošās pilsētās un risināt problēmas transporta jomā, sabiedriskajos pakalpojumos un izglītības nodrošināšanā. Pakalpojumu dizaina joma veidojusies 20. gadsimta 90. gados un ārvalstīs kļuvusi par galveno pieeju, kas tiek izmantota privātajās un valsts organizācijās, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un produktivitāti. Pakalpojumu dizaina mērķis – radīt pakalpojumus, kuri vienlaikus būtu noderīgi, izmantojami un pievilcīgi klientiem, kā arī efektīvi, produktīvi un raksturīgi to piegādātājiem.

Par pakalpojumu dizaina nozīmi sabiedrības veidošanā stāsta Kristaps Banga, Accenture Latvia Inovāciju vadītājs: “Mums vajadzīgi pārmaiņu vēstneši. Mums vajadzīgi speciālisti, kuri spēj gan empātiski iejusties pakalpojumu saņēmēja lomā, gan vienlaikus saredzēt pilnu klienta pieredzes ciklu – sākot jau no pakalpojuma izstrādes un ieviešanas līdz pat klienta pieredzes noslēgumam – ar visiem šajā pieredzē iesaistītajiem dalībniekiem, tai skaitā pakalpojumu sniedzējiem, ekosistēmas partneriem un lietotājiem.

SDSI partneri ir Latvijas Mākslas akadēmija, Lapzemes Universitāte, Rīgas Ekonomikas augstskola, Igaunijas Mākslas akadēmija, Kuldīgas pašvaldība un Kuldīgas mākslinieku rezidence. Absolventi iegūs dubultu maģistra diplomu – Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra grādu dizainā un Lapzemes Universitātes maģistra grādu mākslā (māksla un dizains). Studiju process ietver starptautisku mobilitāti – pirmajos divos semestros Latvijā studentus plānots uzņemt Kuldīgā, savukārt Somijā – Rovaniemi. 2021./2022. studiju gads lielākoties tiks organizēts tiešsaistē, plānojot 4 klātienes studiju nedēļas (1 reizi 2 mēnešos). Studiju maksa ir 8000,00 EUR gadā, un studentiem ir iespēja izmantot valsts garantētus studiju un studējošā aizdevumus, ko piedāvā SWEDBANK LATVIA (vairāk informācijas šeit).

Detalizēta informācija par SDSI struktūru, studiju kursu saturu un mācībspēkiem ir pieejama SDSI interneta vietnē www.sdsi.ma, savukārt prasības studiju pieteikumu sagatavošanai un pieteikumu iesniegšana tiek organizēta DreamApply platformā https://apply.sdsi.ma.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SDSI programmas direktori Ilzi Kundziņu ().