Meklēt
Izvēlne

NOTIKS "AKTUĀLO PĒTĪJUMU KONFERENCE", 6/12/19 LMA

2019. gada 6. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 8. zinātniskā „Aktuālo pētījumu konference”, kuru organizē LMA Mākslas zinātnes nodaļa. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva un pamatota maģistra darba izstrādi.

Konferences noslēgumā norisināsies diskusija par aktuālajām metodoloģijas problēmām mākslas vēstures pētniecībā Latvijā LMA Mākslas zinātnes nodaļas pasniedzēju vadībā. Diskusijā piedalīsies prof. A.Teikmanis, prof. E.Kļaviņš, Mg.art. lekt. R.Kalējs un citi.

Pievienotie faili: