Meklēt
Izvēlne

NOTIKS RAKSTU KRĀJUMA "MĀKSLINIEKU UN ARHITEKTU MIGRĀCIJA VIDUSEIROPĀ UN ZIEMEĻEIROPĀ. 1560–1900" ATVĒRŠANA

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts aicina apmeklēt Dr. art. Annas Ancānes sastādītā rakstu krājuma "The Migration of Artists and Architects in Central and Eastern Europe, 1560–1900" atvēršanu 2023. gada 10. februārī plkst. 17.00 Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, akadēmijas 14. telpā.

Krājumā apkopoto četrpadsmit rakstu pamatā ir 2019. gada 26.–28. septembrī Rīgā un Rundālē notikušās starptautiskās zinātniskās konferences referāti. Savus atklājumus lasītājiem piedāvā ne tikai LMA Mākslas vēstures institūta vadošie pētnieki Anna Ancāne un Eduards Kļaviņš, bet arī Konrāds A. Otenheims (Konrad A. Ottenheym) no Utrehtas Universitātes, Katrīna Vāgnere (Kathrin Wagner) no Liverpūles Houpa universitātes, Mihals Vardziņskis (Michał Wardzyński) no Varšavas Universitātes, Vendija Frēra (Wendy Frère) no Briseles Brīvās universitātes, Agņeška Patala (Agnieszka Patała) no Vroclavas Universitātes, Aiste Paļušīte (Aistė Paliušytė) no Lietuvas Kultūras pētniecības institūta, Hanss Dž. van Mīgroets (Hanss J. Van Miegroet) no Djūka Universitātes, Aleksandra Lipiņska (Aleksandra Lipińska) no Ķelnes Universitātes, Alesandra Bekuči (Alessandra Becucci) no Eiropas Universitātes institūta Florencē, Saņa Cvetniča (Sanja Cvetnić) no Zagrebas Universitātes, Ruta Sārdženta Nojesa (Ruth Sargent Noyes) no Dānijas Nacionālā muzeja un Jūlija Trinkerte (Julia Trinkert) no Diseldorfas Universitātes.

Izdevums publicēts 280 lappušu apjomā angļu valodā un iespiests "Jelgavas tipogrāfijā". Tā zinātniskās recenzentes ir Džuljeta Rodinga (Juliette Roding) no Leidenes Universitātes un Kristiāna Ābele no LMA Mākslas vēstures institūta. Krājuma veidošanā kopā ar sastādītāju un pārējiem rakstu autoriem piedalījās redaktori Valdis Ābols un Kristiāna Ābele, dizaina autors un maketētājs Rauls Liepiņš ("Al secco"), priekšvārdu tulkoja Stella Pelše. Rakstus papildina atbilstoši attēli.

Krājums sagavots drukātā (ISBN 9789934541957) un elektroniskā (ISBN 9789934541964) versijā. Tas nenonāks tirdzniecībā, taču gan pētnieki, gan kultūras mantojuma, izglītības un pētniecības iestādes varēs saņemt izdevuma eksemplārus, savukārt elektroniskā publikācija būs brīvi pieejama ikvienam.

Darbu finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds projektā Nr. 1.1.1.5/18/I/014.