Meklēt
Izvēlne

NOTIKS STARPTAUTISKA ZINĀTNISKA KONFERENCE "KONSTANTĪNS PĒKŠĒNS UN VIŅA LAIKS"

2022. gada 24.– 25. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notiks Latvijas Mākslas akadēmijas organizēta starptautiska zinātniska konference “Konstantīns Pēkšēns un viņa laiks”. Kopā ar pieredzējušiem savu jomu speciālistiem no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Skotijas konferencē piedalīsies arī Latvijas Mākslas akadēmijas doktoranti.

Konference būs skatāma tiešraidē LNB un LMA Facebook lapās.

19.–20. gadsimta miju Latvijā toreizējās Krievijas impērijas apstākļos iezīmē ne tikai dinamiskas politiskas un sociālas pārmaiņas, bet arī iepriekš nepieredzēts un daudzveidīgs pacēlums dažādās kultūras jomās.

Rīgas jūgendstila perioda arhitektūras mākslinieciskā kvalitāte un lielais saglabājušos ēku skaits ir sekmējis pilsētas vēsturiskā centra iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.

Par šo stilistisko parādību Latvijā vēsta daudz publikāciju, tomēr to skaitā ir maz monogrāfisku pētījumu par tās radītājiem. Arī Konstantīna Pēkšēna (1859–1928) un viņa līdzstrādnieku darbība aplūkota galvenokārt vispārējos arhitektūras vēstures pārskatos, kaut gan viņu veikums ir kļuvis par kanonisku Latvijas kultūras vērtību.

Starptautiskā zinātniskā konference “Konstantīns Pēkšēns un viņa laiks” ir veltījums izcilajam Rīgas arhitektam, parādot viņa darbību plašā kultūrvēsturiskā kontekstā un laikmeta panorāmā.

Konferences dalībnieki – arhitektūras, tēlotājas mākslas, lietišķās mākslas, dizaina, literatūras, mūzikas un teātra vēstures pētnieki – ne tikai pārlūkos un precizēs jau zināmo, bet arī meklēs atbildes uz iepriekš nepilnīgi atbildētiem jautājumiem un risinās jaunus.

Konference tiek organizēta projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ietvaros, kuru finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” (2020.–2022.). Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.