Meklēt
Izvēlne

NOTIKS TEORĒTISKO PĒTĪJUMU AIZSTĀVĒŠANA PROFESIONĀLAJĀ DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ

1. Sandra Strēle. Nenotikušās izstādes. Gleznojumu sērijā izmantoto tēlu atšifrējums, vizuālā stāstījuma serialitāte kā paplašinātās glezniecības forma. Teorētiskā pētījuma vadītājs: Dr.phil. Kārlis Vērdiņš. Mākslinieciskās jaunrades darba vadītājs: Prof. Andris Vītoliņš. Valsts pārbaudījuma laiks un vieta. 2024. gada 11. marts plkst. 13.00 , Rīgā, Kronvalda bulvārī 4.

2. Egons Peršēvics. Figurālā tēlniecība kā komunikācijas medijs. Teorētiskā pētījuma vadītājs: Profesors Dr.psych. Ivars Austers. Mākslinieciskās jaunrades darba vadītājs: Prof. Aigars Bikše. Valsts pārbaudījuma laiks un vieta. 2024. gada 12. marts plkst. 13.00 , Rīgā, Kronvalda bulvārī 4.

3. Agnese Narņicka. SILENT PROJECT un staigāšana radošumam. Teorētiskā pētījuma vadītājs: Prof. Ph.D Andris Teikmanis. Mākslinieciskās jaunrades darba vadītājs: Ph.D Basia Sliwinska. Valsts pārbaudījuma laiks un vieta. 2024. gada 13. marts plkst. 13.00 , Rīgā, Kronvalda bulvārī 4.

4. Anna Pommere. Griķu medus. Atmiņa kā pašidentifikācijas tehnika vizuālajā mākslā. Teorētiskā pētījuma vadītājs: Prof. Ph.D Deniss Hanovs. Mākslinieciskās jaunrades darba vadītājs: Prof. Ph.D Kristaps Zariņš. Valsts pārbaudījuma laiks un vieta. 2024. gada 14. marts plkst. 13.00 , Rīgā, Kronvalda bulvārī 4.

5. Ansis Rozentāls. Ainavas interpretācija mūsdienu kontekstā – gleznieciskie risinājumi un radošā prakse. Teorētiskā pētījuma vadītājs:  Asoc. prof. Ph.D Jacek Kolasinski. Mākslinieciskās jaunrades darba vadītājs: Prof. Ph.D Kristaps Zariņš. Valsts pārbaudījuma laiks un vieta. 2024. gada 15. marts plkst. 13.00 , Rīgā, Rīgas Mākslas telpā, Kungu iela 3.