Meklēt
Izvēlne

PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PADOMES VADĪTĀJU IEVĒLĒTS ANDRIS TEIKMANIS

28. janvāri Augstākās izglītības padome par savu priekšsēdētāju ievēlēja Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru mākslas zinātņu doktoru Andri Teikmani, kuru darbam Augstākās izglītības padomē bija nominējusi Latvijas Mākslas augstskolu asociācija. Izpildot Augstskolu likuma 74. panta 1. daļu, proti to, ka Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs vienlaikus nedrīkst ieņemt citu vadošu amatu, šā gada 1. februārī Andris Teikmanis iesniedza lūgumu Latvijas Mākslas akadēmijas rektoram par darba attiecību augstskolas prorektora amatā pārtraukšanu. Šobrīd Andris Teikmanis turpina darbu Latvijas Mākslas akadēmijā, tai skaitā arī Latvijas Mākslas akadēmijas profesora amatā un augstskolas koleģiālajās institūcijās.

Stājoties Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja amatā, profesors Andris Teikmanis atzina: “Uzņemties atbildības pilno Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja amatu laikā, kad vairāki politiski spēki vēlas likvidēt vai mainīt Augstākās izglītības padomes statusu var šķist neprātīga rīcība. Tomēr to noteica mana pārliecība, ka viena no būtiskākajām vērtībām augstākās izglītības sistēmā ir akadēmiskā demokrātija. Augstākās izglītības padome ir vienīgā dažādu augstākajā izglītībā iesaistīto pušu sadarbības platforma. Tās likvidācija ir pirmais solis demokrātiskas augstākās izglītības sistēmas demontāžas virzienā. Ļoti labi apzinos to, ka Augstākās izglītības padome tādā formā, kādā to šobrīd nosaka likums, var pastāvēt visai nelielu laiku. Tomēr nolēmu uzņemties šo amatu, lai aizstāvētu tās vērtības, kuras uzskatu par būtiskām augstākās izglītības sistēmā un kuras ir noteikušas manu līdzšinējo darbu Latvijas Mākslas akadēmijā.

Augstākās izglītības padome (AIP) ir Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu.