Meklēt
Izvēlne

PĒC LICENCĒŠANAS TIKS UZSĀKTA UZŅEMŠANA JAUNVEIDOTAJĀS STUDIJU PROGRAMMĀS

16. jūnijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) organizēja tiešsaistes preses konferenci, kurā JVLMA rektors, profesors Guntars Prānis, JVLMA Mūzikas un dejas pedagoģijas nodaļas vadītāja, docente Liene Batņa, LKA prorektore akadēmiskajā darbā, profesore Zane Šiliņa, LKA prorektors mākslinieciskās jaunrades darbā, asociētais profesors Elmārs Seņkovs un LMA prorektors studiju un zinātniskajā darbā, profesors Andris Teikmanis informēja par Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) saņemtā finansējuma 2 123 167, 63 EUR apmērā īstenotajiem projektiem izglītības kvalitātes nodrošināšanā, jauno pedagoģijas un profesionālās doktorantūras "Mākslās" studiju programmu izveidi un uzņemšanas nosacījumiem.

ESF atbalstītie projekti vērsti uz jaunu studiju programmu izveidi un uzsākšanu. Viens no svarīgākajiem jaunumiem - pirmo reizi Latvijā sadarbībā ar LKA un LMA ir izstrādāta kopīga studiju programma “Profesionālā doktora studiju programma Mākslās”. Kopā ar Latvijas Universitātes, LKA, LMA, Daugavpils Universitātes un Liepājas Universitātes ekspertiem tapusi pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālā bakalaura studiju programma “Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”.

 • Projekts “Mūzikas, mākslas, dejas un kultūras studiju skolotāju studiju programmu jaunveide” Nr.8.2.1.0/18/I/001 (ESF)

Projekta mērķis ir pedagoģijas studiju programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”   jaunveide atbilstoši pedagoga profesijas standartam, nodrošinot augstākās izglītības Latvijā resursu efektīvu koplietošanu un mazinot pedagoģijas studiju programmu fragmentāciju.

Projekta ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

 1. Jaunu pedagoģijas studiju programmu izstrāde un licencēšana;
 2. Jaunu pedagoģijas studiju programmu akreditācija;
 3. Jauno pedagoģijas studiju programmu publicitāte;
 4. Projekta vadība un īstenošana;
 5. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošana.

Sadarbības partneri – Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Mākslas akadēmija (LMA), Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), Daugavpils Universitāte (DU) un Liepājas Universitāte (LiepU).

Projekta finansējums ir 305 006 EUR, t.sk. ESF finansējums 259 255, 10 EUR un valsts budžeta finansējums 45 750,90 EUR.

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2018. – 31.12.2022.

Sagaidāmais rezultāts -  projekta ietvaros tiks izveidotas 2 jaunas pedagoģijas studiju programmas: “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”.

JVLMA un sadarbības partneru: LU, LKA, LMA, DU un LiepU ekspertu darba grupa ESF projekta ietvaros ir izstrādājusi pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” un profesionālās bakalaura studiju programmu “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs”.

Aktualitātes:

1)      No 2020./2021. akadēmiskā gada JVLMA plāno izsludināt uzņemšanu šādās profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” apakšprogrammās:

 • Skolotājs mūzikā un kultūras studijās;
 • Skolotājs dejā un kultūras studijās.

2)      No 2021./2022. akadēmiskā gada JVLMA izsludinās uzņemšanu šādās profesionālās bakalaura studiju programmas “42. Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” apakšprogrammās:

 • Skolotājs mākslā un kultūras studijās;
 • Skolotājs teātra mākslā un kultūras studijās.

Šīs apakšprogrammas tiks realizētas sadarbībā ar LMA un LKA.

3)      No 2021./2022. akadēmiskā gada JVLMA izsludinās uzņemšanu arī šādās pedagoģijas studiju pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās “41. Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” – “Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs”.

 • Projekts “Profesionālās doktora studiju programmas Mākslās izveide” Nr.8.2.1.0/18/A/009 (ESF)

Projekta mērķis ir kopīgās profesionālā doktora studiju programmas Mākslās izstrāde un ieviešana, stiprinot mākslu augstskolu resursu koplietošanu un mazinot studiju programmu fragmentāciju. Projektu īstenos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Projekta ietvaros plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

 1. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” izstrāde un licencēšana;
 2. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” aprobācija;
 3. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” akreditācija;
 4. Studiju programmas „Profesionālās doktorantūra Mākslās” starptautiskā publicitāte;
 5. Projekta vadība un īstenošana;
 6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekts tiks īstenots laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim, sasniedzot sekojošus rezultātus: viena kopīga doktorantūras studiju programma, kuras izstrādei un ieviešanai piešķirts ESF atbalsts un kura saņēmusi EQAR aģentūras akreditāciju.

Projekta kopējais budžets 100 000,00 EUR, t.sk. ESF finansējums 85 000,00 EUR un Valsts budžeta finansējums 15 000, 00 EUR.

Aktualitātes:

1)      Programma ir izstrādāta un iesniegta licencēšanai un ietver trīs apakšprogrammas “Mūzikas un skatuves māksla”, “Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja”, “Vizuālā māksla un dizains”.

2)      Uzņemšana plānota 2020. gada rudenī, uzņemot vidēji četrus doktorantus katrā apakšprogrammā.

3)      Studijām var pieteikties personas, kurām ir:

 • profesionālais maģistra grāds mūzikā vai horeogrāfijā (“Mūzikas un skatuves mākslas” apakšprogrammā)
 • attiecīgi humanitāro zinātņu maģistra grāds vai maģistra grāds sociālajās zinātnēs, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība (“Audiovizuālās mākslas, teātria un laikmetīgās dejas” un “Vizuālās mākslas un dizaina” apakšprogrammās).

4)      Uzņemšana notiks atbilstoši katras augstskolas izsludinātajiem noteikumiem, ar kuriem varēs iepazīties augstskolu mājas lapās.