Meklēt
Izvēlne

Profesora un asociēto profesoru vēlēšanas

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām profesora un asociēto profesoru amata vietām.

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām:
- divām asociētā profesora amata vietām – mākslas zinātnē, vizuālās mākslas vēstures un kultūras teorijas specialitātē;
- vienu asociētā profesora amata vietu – mākslas zinātnē, kultūras vēsturē un teorijā;
- vienu asociētā profesora amata vietu – mākslā, dizainā, funkcionālā dizaina specialitātē;
- vienu asociētā profesora amata vietu – mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslas specialitātē.

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vienu vakanto PROFESORA amata vietu mākslā, audio vizuālajā mēdiju māksla, vizuālās komunikācijas specialitātē.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3. §);
- Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz Latvijas Mākslas akadēmijas Personāldaļā (4. telpā) no 2012. gada 19. marta līdz 26. martam (darba dienās) no pulksten 10:00 līdz 15:00.

Informācija pa tālruni +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2012. gada 16. februāra Senāta lēmums, protokols Nr. 4.