Meklēt
Izvēlne

Projekts “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”

2018. gada 25. oktobrī Latvijas Mākslas akadēmijas ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/015 “Stiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” īstenošanu.  
Projekta mērķis ir pilnveidot LMA akadēmiskā personāla kapacitāti un stiprināt augstskolas akadēmisko vidi. Kompetences.
Projekta īstenošana veicinās: 
1. Doktorantu iesaiste LMA akadēmiskajā darbā;
2. Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība LMA.
3. LMA akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana;             
LMA akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersantiem;
LMA akadēmiskā personāla profesionālās / akadēmiskās angļu valodas mācības;
LMA akadēmiskā personāla specializētās mācības;
 
Projekta īstenošanas termiņš: 2018.gada 1.oktobra  līdz 2022.gada 30.septembrim. 
Projekta kopējās izmaksas 415 000,00 EUR, no kuriem 352 750,00 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 62 250,00 EUR ir valsts budžeta finansējums.