Meklēt
Izvēlne

PROMOCIJAS DARBU AIZSTĀVĒS INTA PUJĀTE

2024. gada 17. maijā plkst. 14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātajā sēdē Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, Mākslas akadēmijā, 16. auditorijā, INTA PUJĀTE aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Fotogrāfija Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā" zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai nozarē "Mūzika, vizuālā māksla un arhitektūra", "Vizuālo mākslu vēstures un teorijas" apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. art. Stella Pelše, Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas vēstures institūts; Dr. hist. Tālis Pumpuriņš, Vidzemes augstskola; Dr. art. Katrīna Teivāne, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā un elektroniski ŠEIT.