Meklēt
Izvēlne

Publiskā telpa un starpkultūru dialogs

Uzaicinām piedalīties MMIC organizētā Starptautiskā seminārā-diskusijā „Publiskā
telpa un starpkultūru dialogs" Rīgā, 2010. gada 25. un 26. novembrī.

Tēlniecības kvadriennāle Rīga ir jau ierindojusies nozīmīgu mākslas pasākumu vidū Ziemeļeiropā, kas tradicionāli ar četru gadu intervālu savu nākamo kulmināciju sasniegs 2012. Tās organizētāji Mākslas menedžmenta un informācijas centrs (MMIC) ar Eiropas Komisijas programmas Kultūras 2007-2013, Valsts Kultūrkapitala fonda un Gētes institūta Rīgā atbalstu organizē starptautisku semināru „Publiskā telpa un starpkultūru dialogs". Semināra mērķis - nodrošinātu kvadriennāles ilgtspēju un attīstības nepārtrauktību, tās starpposmos veicot aktīvu sagatavošanas darbu, t.i. attīstot plaša spektra teorētisko un radošo platformu.

2010. gada seminārā iekļautas sekojošas aktivitātes:

25.11.2010. plkst. 15.00-17.00 Latvijas Mākslas akadēmijā
Raimar Stange, neatkarīga kuratora un kritiķa (Berlīne) lekcija "Publisko telpu saraušanās un mākslas konsekvences" (Shrinking Public Spaces and the Consequences for Art)

Lekcija paredzēta LMA studentiem, mākslas/kultūras profesionāļiem, kuratoriem, arhitektiem un visiem interesentiem.

Raimar Stange (1960) galvenais interešu loks ir māksla publiskajā telpā. Viņš ir vairāku nozīmīgu projektu kurators - Apokalypse now, Kunstverein Hamburg, IBA, 2010, Das grosse Rasenstück, Stadtgebiet Nürnberg, 2006 (kopā ar F.Waldvogel), Just do it!Lentos Museum, Linca, 2005 (kopā ar F. Waldvogel). Viņš regulāri publicē rakstus vairākos starptautskos mākslas izdevumos - Kunst-Bulletin (Cīrihe), Flash Art un Mousse (Milāna), Cura (Roma), Spike (Vīne), Artist (Brēmene), von 100 (Berlīne).

Savā lekcijā, balstoties uz izstādes Das grosse Rasenstück (2006) Nirnbergas pilsētvidē pieredzi, R.Stange analizēs laikmetīgās mākslas intervences publiskajā telpā, tās attiecības ar sabiedrību -
Jau Naomi Klein savā grāmatā "No Logo" (1999) piemin publiskās telpas tendenci sarauties. To veicina pasaules globālo spelētāju tieksme aizvien vairāk kontrolēt mūsu publisko telpu, intenesīvi palielinot reklāmas daudzumu un pat iekļaujot mākslas akcijas savās reklāmas kampaņās. Ko šī tendence nozīmē mākslai publiskajā telpā? Vai tas atklāj jaunas iespējas, jo ienaidnies ir tuvāks kā nekad un labāk saredzams, vai arī tas nozīmē, ka māksla publiskajā telpā ir zaudējusi savu neatkarības statusu? Kā publiskajā telpā var izpauzties dažādi mākslas veidi - video, graffiti, reklāmas afišas vai tēlniecības objekti?

26.11.2010. plkst. 15.00-18.00 Gētes institūtā Rīgā
Diskusija „Publiskā telpa un starpkultūru dialogs" (Public Space and Intercultural Dialogue) ar starptautisku kultūras profesionāļu dalību
Semināra galvenais mērķis ir raisīt diskusiju un pētīt, kādas ir laikmetīgās mākslas, publiskās telpas un sabiedrības attiecības, kāda ir mākslas un kultūras loma un ietekme uz sociālo un apkārtējo vidi kopumā, vai un kā veidojas mākslas, mākslinieku un sabiedrības locekļu interakcija konkrētajā vidē un publiskajā telpā vispār. Diskusijas otrā būtiskā tēma - Laikmetīgā tēlniecība un dažādu sociālo grupu intereses.
Semināra diskusijā piedalās -

Raimar Stange neatkarīgs kurators un kritiķis (Berlīne, Vācija)

Claudia Zanfi, MAST (Museo Arte Sociale e Territoriale) direktore (Milāna, Itālija)
www.amaze.it

Henna Pauna, Raumas Mākslas biennales kuratore, Raumas mākslas muzejs (Somija)
www.raumantaidemuseo.fi
Laima Kreivytė, kuratore un mākslas kritiķe, Viļņas Eiropas kultūras galvaspilsētas 2010 projekta Publiskā māksla Viļņā vadītāja (Lietuva)
Solvita Krese, Laikmetīgā mākslas centra vadītāja, kuratore (Rīga, Latvija)
Aigars Bikše, mākslinieks, LMA professors, MMIC valdes priekšsēdētājs (Rīga, Latvija)
Kristaps Gulbis, mākslinieks, MMIC valdes loceklis (Rīga, Latvija)
Diskusiju vada - Inese Baranovska, mākslas zinātniece un kuratore (Rīga, Latvija)

Starptautiskā semināra mērķis ir paplašināt un stiprināt projekta sadarbības partneru tīklu, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādām Eiropas mākslas institūcijām, īpašu uzmanību veltot starpkultūru dialoga veicināšanai un iesaistot plašu auditoriju - māksliniekus, arhitektus, mākslas zinātniekus, mākslas augstskolu studējošo jaunatni, sociologus, politologus un citus profesionāļus dialogā par Jauno Eiropas kultūras telpu.

Semināra valoda - angļu valoda. Tiek aicināti visi profesionāļi un interesenti.

Tēlniecības kvadrienāli Rīga un MMIC atbalsta
EK programmas Kultūras 2007-2013
Valsts Kultūtkapitāla fonds
Gētes institūts Rīgā

Partneri
Latvijas Mākslas akadēmija
Laikmetīgās mākslas centrs, Rīgā

Pielikumā fotogrāfijas: R.Stange un izstāde Das grosse Rasenstück (2006) Nirnberga, Vācija


Informāciju sagatavoja -
Inese Baranovska, projekta kuratore

Tel. 00 371 6787454