Meklēt
Izvēlne

Rīgas pilsētvides un arhitektūras reģenerācijai un transformācijām veltīta izstāde „9 Rīgas stāvokļi”

Visi interesenti aicināti uz Rīgas pilsētvides un arhitektūras reģenerācijai un transformācijām veltītas izstādes „9 Rīgas stāvokļi” atklāšanu 2014. gada 16. oktobrī plkst. 18:00 Sv. Pētera baznīcā, Rīgā, Skārņu ielā 19.

Kā daļa no Eiropas Centrālās Bankas Eiropas Kultūras Dienu oficiālās programmas – Latvija, 2013 – izstāde „9 Rīgas stāvokļi” pirmoreiz tika organizēta 2013. gada rudenī Frankfurtē pie Mainas, Vācijā, un no 2013. gada 23. oktobra līdz 24. novembrim tā bija atvērta apmeklētājiem Gētes Universitātes House of Finance telpās. 2014. gada oktobrī izstāde atceļojusi arī uz Rīgu. Izstādes kurators – arhitekts un pētnieks Oskars Redbergs – izstādes koncepcijas pamatā ir izmantojis jaunu ēku klasifikācijas veidu, kas ļauj atklāt deviņas Rīgai raksturīgas jaunas urbānās tipoloģiskās grupas un kas dod iespēju analizēt arhitektūru un pilsētvidi veidojošos procesus daudz plašākā kultūras, sociālo, politisko un ekonomisko norišu kontekstā.

Pilsētvides teorētiķis Kšistofs Navrateks (Krzysztof Nawratek) par izstādi ir rakstījis šādi: „Izstāde 9 Rīgas stāvokļi ir interesants un ambiciozs projekts. Tās mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas (vai drīzāk Rīgas) arhitektūru, kas radusies pēc valsts neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Taču izstādes panākumu atslēga nebūt neslēpjas tajā iekļauto projektu kvalitātē (lai arī daži no tiem ir lieliski, citi ir, maigi izsakoties, pretrunīgi), bet gan veidā, kā šis stāsts tiek pasniegts, izmantojot pavisam jaunu, oriģinālu un precīzu valodu.”

Izstādes komanda:
Kurators: Oskars Redbergs
Koncepcijas un projekta vadība: mT15. Fonds starpdisciplinārai sadarbībai
Realizācija: Megaphone Publishers
Izstādes dizains: Manten Devriendt, Liene Jākobsone (Sampling.lv)
Grafikas dizains: Edgars Zvirgzdiņš (Associates, Partners et Sons Design & Development)
Fotogrāfijas: Aivars Siliņš

Balstoties uz izstādes tapšanas gaitā veikto pētniecību, 2013. gada rudenī izdevniecība Megaphone Publishers laida klajā izstādes „9 Rīgas stāvokļi” katalogu, kas var kalpot kā analītisks Rīgas arhitektūras ceļvedis. Šajā izdevumā deviņās atsevišķās kategorijās jeb tipoloģiskajās grupās ir aplūkoti vairāk kā 50 Rīgas arhitektūras un pilsētplānošanas projekti. Deviņu tipoloģisko grupu vidū ir t.s. Jaunais pastorālisms/New Pastoralism, Plenērs/En Plein Air, Pārizmantošana/Upcycling, Lielceļs/Highway, Autonomija/Autonomy, Pārņemšana/Takeover, Plombes/Infills, Svārstības/Amplifications, Elūzijas/Elusions. Izdevums „9 Rīgas stāvokļi” pievēršas arhitektūrai, kas ir radusies īpašos apstākļos, dažādu normatīvu un ierobežojumu ietekmē, ekonomiska, sociāla, kultūras un politiska dialoga rezultātā. Rīgas arhitektūras reprezentācijas funkcija te nebūt nav izvirzīta priekšplānā. Aplūkoti arī tādi arhitektūras piemēri, kuru arhitektoniskās vai pilsētvides kvalitātes ir neviennozīmīgas. Vienlaikus šie piemēri mums ļauj skaidrāk izprast tos laikmetīgās arhitektūras un kultūras stāvokļus, ar kuriem arhitektūra saskaras tās attīstībā šodien.

Katalogs „9 Rīgas stāvokļi” ir pieejams arī angļu valodā – ar nosaukumu – „9 Conditions of Riga”.

Izdevuma komanda:
Izdevniecība: Megaphone Publishers
Galvenais redaktors: Oskars Redbergs
Redaktore: Inga Karlštrēma
Eseju autori: Oskars Redbergs, Kšistofs Navrateks, Jānis Dripe, Jānis Lejnieks, Artis Zvirgzdiņš, Inga Karlštrēma
Projektu apraksti: Arta Vārpa, Agrita Lūse, Zanda Treimane, Artis Zvirgzdiņš
Fotogrāfijas: Aivars Siliņš
Grafikas dizains: Edgars Zvirgzdiņš


Izstāde Sv.Pētera baznīcā būs apskatāma no 2014. gada 16. oktobra līdz 3. novembrim:
otrdienās - sestdienās no plkst.10.00 līdz 18.00
svētdienās no plkst.12.00 līdz 18.00
pirmdienās slēgta