Meklēt
Izvēlne

Rudens ražas novākšana Keramikas katedrā

Rudens raža ienākusies ne tikai dārzos, bet arī Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedrā, kura 29. oktobrī noslēdz 90 gadu jubilejas izstādi „200. telpa”, tādēļ keramikas studenti aicina uz rudens ražas novākšanu - publisko raku apdedzinājumu Mākslas akadēmijas pagalmā. 

Raku tehnika ir sena japāņu trauku apdedzināšanas metode, kas popularitāti guvusi arī mūsdienās. Izmantojot šo metodi, darbi tiek glazēti ar speciālu glazūru un strauji  karsēti  līdz  1000  grādiem pēc Celsija,  pēc  tam  karsti  izņemti  no  krāsns  un  ievietoti noslēgtos traukos ar skaidām vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, lai glazūrā noritētu redukcija un veidotos neparedzamas krāsu izmaiņas tajā.

Ražas ienākšanos caur raku cepļa dūmiem un liesmām varēs vērot 29. oktobrī no plkst. 12.00 līdz 14.00 (pats aizraujošākais brīdis – cepļa izņemšana – gaidāms ap plkst. 14.00).


Informāciju sagatavoja:
Ilma Strazdiņa,
LMA Keramikas katedras studente