Meklēt
Izvēlne

Starptautiskā mākslinieku karte

Māksliniekiem ir iespēja pieteikties starptautiskais mākslinieku kartei, kas apliecina mākslinieka profesionalitāti nacionālā, starptautiskā līmenī un piederību pie lielākās mākslinieku organizācijas pasaulē. 

Karte stimulē sabiedrību apmeklēt izstādes un muzejus. Karte dod iespēju apmeklēt muzejus bez maksas. Karte dod iespējas sadarboties ar citu valstu mākslas jomas pārstāvjiem, organizācijām, valsts iestādēm un biznesa struktūrām uz vienlīdzīgiem nosacījumiem. Karte nodrošina iespēju pielietot nodokļu atlaides, slēdzot autora honorārus. Karte nodrošina atbalstu muitas jautājumu risināšanā ar valstīm ārpus ES.  Starptautiskās Mākslas Asociācijas IAA/AIAP UNESCO (www.aiap-iaa.org) iedibinātāji ir Francijas Nacionālā Komiteja - 1954. g. Francijas Nacionālā Komiteja izveidoja globālu organizāciju pie UNESCO, kā oficiālu sadarbības partneri Nevalstisko Organizāciju blokā. IAA/AIAP UNESCO ir viena no nedaudzām profesionālām organizācijām, kura apvieno vairāk nekā simts valstu māksliniekus, mākslas vēsturniekus, mākslas žurnālistu pārstāvniecības pasaulē.
IAA galvenie darbības virzieni-demokrātijas un humānisma principu ievērošana, profesionālās mākslas un kultūras izpausmju daudzveidības attīstība, izstāžu darbība un izstāžu apmaiņas organizēšana, sadarbība  ar muzejiem un galerijām, mākslas izglītības procesi, mākslinieku sociālā aizsardzība un  nodokļu politika, autortiesību un muitas jautājumi u.c. UNESCO rekomendāciju un deklarāciju īstenošana un ievērošana nacionālo valstu līmenī. Eiropas Starptautiskās Mākslas Asociācija-IAA Europe pārstāv vienu no pieciem kultūras reģioniem IAA/AIAP UNESCO .                    
                                                                             
Lai iegūtu Starptautisko Mākslinieku karti (8,5 cm x 5,5 cm):                                                               
1.Iesniegums/ pēc formas-aizpildot-pasvītrojot, līdz kuram laikam karte būs derīga/                                                                                                              
2.Jāsagatavo fotogrāfija-2,8cmx2cm  / fotogrāfija tiek iestrādāta kartē/                                                                                             
3.Personīgais paraksts iesniegumā / paraksts tiek iestrādāts kartē/                                                                                     

Fotogrāfiju ar iesniegumu /ieskanētu/ var pārsūtīt elektroniski spalvinsh(abols)inbox.lv">, lnk-iaa(abols)inbox.lv"> vai personīgi aizpildot iesniegumu -
zvanīt 29727748, Rīga, LV-1050,11.Novembra kr.35-71, IAA/AIAP UNESCO, LNK-EuropeIAA.
    
Katrai kartei ir savs numurs (piem., C-AZ 360 LMS). Lietošanas termiņam beidzoties, ir iespēja karti pagarināt ar esošo numuru. Izgatavošanai nepieciešamas 5-7 dienas. Kartes lietotāji un kartes numuri tiek uzskaitīti un nosūtīti uz UNESCO -1Rue Miollis 75732, Paris,Cadexis,France-IAA biroju.

Karti var iegūt visi radošie kolēģi kuri ir studējuši vai studē humanitāro studiju virzienos Māksla, Arhitektūra un Būvniecība Latvijas augstskolās un koledžās, kā arī pasniedzēji.

Latvijas Mākslas skolu, Mākslas un Mūzikas skolu pedagogi. Brīvie-neiesaistītie mākslinieki, individuālā darba veicēji. Mākslas vēsturnieki, mākslas kritiķi, kultūras menedžeri, radošo industriju pārstāvji.

IAA/AIAP UNESCO Starptautiskās Mākslinieku kartes tiek izgatavotas pēc vienota parauga, pēc IGBK/Vācija/ izstrādāta modeļa.

Karte nodrošina bezmaksas ieeju Latvijas, Eiropas, Āzijas, Austrālijas, ZiemeļAmerikas un DienvidAmerikas muzejos, galerijās. Bezmaksas vai uz atvieglotiem noteikumiem rīkot izstādes virknē galeriju.Saņemt atlaides mākslinieku materiālu veikalos Eiropā, mākslinieku bāros –kafejnīcās.

Ja mākslinieki veic darbus noslēdzot autora-honorāra līgumu, ir iespēja piemērot īpašas atlaides-kā mākslas darbiem,kuri ir sadalīti kategorijās. Līgumam pievienojot IAAkarti un izglītības dokumentu.Atlaides ir paredzētas radoši profesionāliem māksliniekiem.


Jānis Spalviņš
Europe IAA Izpildkomitejas loceklis,
AIAP/IAA UNESCO Latvijas Nacionālās Komitejas vadītājs.
spalvinsh(abols)inbox.lv">lnk-iaa(abols)inbox.lv "> ; tel. 29727748,
11.Novembra kr.35, LV-1050, Rīga