Meklēt
Izvēlne

STUDENTIEM IESPĒJA PIETEIKT DALĪBU IZGLĪTĪBAS KURSĀ "EKO–INOVĀCIJAS, SOCIĀLĀ ATBILDĪBA UN ILGTSPĒJĪGA VADĪBA"

Rīgas Ekonomikas augstskolas ESI studentu inovāciju programma aicina studentus piedalīties viena mēneša garā izglītības kursā par eko-inovācijām, kurš sāksies 2022. gada 22. augustā Rīgas Ekonomikas augstskolā.

Īsais viena mēneša izglītības kurss tiek īstenots ESI studentu inovāciju programmas ietvaros. Kursu pasniegs Xavier Landes (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā), Dr. Jana Simanovska (Ekodizaina kompetences centrs/Vidzemes Augstskola) un Maija Krastiņa (Zero Waste Latvija).

Kursa mērķis ir sagatavot studentus mainīgajai pasaulei, atbalstot viņu radošumu un uzņēmējdarbības prasmes ilgtspējīgu attīstību veicinošā virzienā. Kursa ietvaros ir paredzēts, sniegt pārskatu par mūsdienu vides un ilgtspējības izaicinājumiem. Studenti tiks iepazīstināti ar būtiskām jomām un tēmām (tostarp ekodizainu, piegādes ķēdes pārvaldību, likumdošanu, klimata pārmaiņām), un viņi veiks praktisku komandas darbu, kurā formulēs vides problēmas, identificēs uzņēmējdarbības iespējas un piedāvās produktu/pakalpojumu, kas risina šīs problēmas.

Izglītības kurss ir atvērts visiem studentiem no partneruniversitātēm (Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija). Studentiem no universitātēm, kas nav partneru augstskolas, ir jāiesniedz apliecinājums, ka piedaloties kursā, tas netraucēs viņu pamatstudijām. Tiem, kas nav studenti, ir jābūt vismaz EKI 4. līmeņa kvalifikācijai.

Kurss tiks īstenos klātienē, tā sākums būs 22. augustā un ilgs 4 nedēļas. Kurss tiks pasniegts angļu valodā. Noslēdzot kursu,  katrs students iegūs 3 ECTS.

ESI programmu kopīgi īsteno vairāki izglītības un industrijas pārstāvji – Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, konsultāciju uzņēmums Civitta Latvija un nozares partneri (Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Zero Waste Latvia, Techhub Riga, Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Biznesa asociācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija). Saziņai e-pasts: .

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Printify, SEB un RIMI. Projekta numurs: 1.1.1.3/21/A/008.a.