Meklēt
Izvēlne

SVAIGA GAĻA KRITIKAI, 03/06

No 2019. gada 3.–28. jūnijam Kronvalda bulvārī 4, bijušajā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, būs skatāmi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 2018./2019. mācību gada absolventu diplomdarbi.
Festivāla atklāšana 3. jūnijā plkst. 18.00. 

“Svaiga gaļa kritikai” LMA izstāžu praksē būs jauns formāts – pirmais LMA mākslas festivāls, kurā plašāka publika pirmo reizi vienuviet varēs iepazīties ar visu apakšnozaru bakalaura un maģistra programmu absolventu diplomdarbiem, aptuveni 160 jauno mākslinieku radošā procesa rezultātiem. Tik apjomīga jauno mākslinieku skate Latvijā notiks pirmo reizi.

Jaunais diplomandu izstādes formāts liecina par Akadēmijas atvērtības politiku, nojaucot aizspriedumus par vārdu “akadēmisks”, kas ieguvis smagnēju nozīmi. Tāpēc izstādes formāts piedāvā akadēmiskumu skatīt tā sākotnējā izpratnē, proti, akadēmija antīkajā pasaulē radās kā brīvs, diskusijām atvērts un radošs domāšanas process. Diplomdarbu festivāla ideja radās, organizējot “Dizaina diplomandu dienas”, kuru ietvaros notika izstāde, radošās darbnīcas, studentu prezentāciju dienas un sadarbības platformu veidošanas pasākumi. LMA diplomdarbu festivāls sāksies ar diplomdarbu aizstāvēšanām bakalaura un maģistra programmās, tām sekos dažādi pilotprojekti, tikšanās ar žurnālistiem, mākslas kuratoriem un nozares pārstāvjiem.

Festivāla nosaukumā iekļauta ne vien asprātīga ironija par jaunā mākslinieka attiecībām ar mākslas pasauli un tās visdažādāko nozaru speciālistiem, bet arī ar pārējo sabiedrību – sākot ar potenciālajiem pasūtītājiem un beidzot ar tiem, kuri, redzot ko neierastu un, viņuprāt, mākslai neatbilstošu, parasti nosaka – es arī tā māku. Līdz ar to jaunajam profesionālim ir jābūt ne vien radošam un atvērtam, bet arī drosmīgam, lai stātos pretī jebkāda veida kritikai, kas viņu sagaida ārpus akadēmijas sienām.

Izstādes mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar dažādu mediju absolventu darbiem – no glezniecības līdz audiovizuālām instalācijām – un raisīt dialogu par mākslas un kultūras aktualitātēm un piedāvāt svaigu, neierobežotu jauno mākslinieku skatījumu uz pasauli.

Izstāde “Svaiga gaļa kritikai” apmeklētājiem atvērta katru dienu no plkst. 13.00 līdz 20.00,
Kronvalda bulvārī 4. 

Ar LMA diplomdarbu festivāla izstādi aizsāksies LMA simtgades svinību posms: 20. augustā, Akadēmijas dārzā notiks LMA simtgades svinības un simtgadei veltītas grāmatas atvēršanas svētki. Septembrī svinības turpinās LMA jubilejas izstāde Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja izstāžu zālē “Arsenāls”.

Latvijas Mākslas akadēmijas diplomdarbu festivālu “Svaiga gaļa kritikai” atbalsta: Latvijas Finieris, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vynoteka, Rižskij Samogon, Hercs Flora, Digitālā pele.

Papildu informācija:

Sandra Liepiņa
LMA diplomdarbu festivāla “Svaiga gaļa kritikai”
izstādes kuratore
Tel. +371 26313393