Meklēt
Izvēlne

IKŠĶILĒ ATDZIMST GLEZNOTĀJA JĀŅA KUGAS DZIMTĀS MĀJAS

Šogad AS “Būvuzņēmums “Restaurators”” ir pabeidzis Latvijas Mākslas akadēmijas īpašumā esošās ēkas rekonstrukcijas un restaurācijas darbu I kārtu. Vispirms tika nostiprināti ēkas pamati, demontēta padomju gados pie fasādes uzceltā arhitektoniski nesaskaņotā piebūve un nekvalitatīvs 8 m augsts skurstenis, atjaunotas fasādes, veikta āra balkonu nostiprināšana, nomainīts jumts, īstenoti vides pieejamības uzlabošanas pasākumi - ēkā izbūvēts lifts, kas atvieglo iekļūšanu ēkā personām ar funkcionāliem traucējumiem un pārvietošanās grūtībām. Būvdarbu laikā saglabājušos, taču neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošo dolomīta mūra konstrukciju (reljefa atbalstsiena) nojauca un izbūvēja no jauna pēc vēsturiskajos attēlos redzamā parauga. Dabiskā reljefa atbalsta sienai izbūvēti pamati, kas iepriekš nebija, bet kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu sienas stabilitāti ilgtermiņā.

Rekonstrukcijas darbu I kārtas ietvaros ēkā tika uzsākta iekštelpu interjera restaurācija, jauna ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, veikts pieslēgums Ikšķiles centrālajam ūdensvada un kanalizācijas tīklam. Ierīkota jauna gāzes apkures sistēma un jauna elektroinstalācija sistēma. Saglabājot ēkas vēsturisko vizuālo izskatu, uzbūvēta piebūve, kas savienota ar rekonstruēto ēku. Jaunais ēkas plānojums veidots, gandrīz visām telpām paredzot vairākas funkcionālās izmantošanas iespējas, kas nodrošina lietderīgu telpu izmantojumu.

Rekonstrukcija I kārta tiek veikta projekta "Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana" ietvaros (projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012). Projekta aktivitāšu rezultātā notiks studēšanas pieredzes paplašināšanās, tiks sekmēta studentu atbalstīšana un piedāvāta viņiem tāda mākslas un dizaina izglītība, kas atbilst mainīgā darba tirgus sarežģītajām prasībām.

Projekta ietvaros tiek īstenots viens no Latvijas Mākslas akadēmijas mērķiem - saglabāt, saprātīgi apsaimniekot un efektīvi veidot kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināt jauniešu kultūrizglītošanu un radošo spēju attīstīšanu. J.Kugas māja tiks veidota kā radoša sadarbības platforma ar jaunām lekciju un darbnīcu telpām modernizētu studiju programmu aktivitāšu īstenošanai.

Lai gleznotāja un scenogrāfa J.Kugas dzimtā māja atgūtu vēsturisko izskatu un saturu, vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa (VKPAI Nr. 8232) restaurācijas projekts ir sadalīts 3 kārtās.

Katru gadu tiek īstenots kāds posms visā lielajā projektā, ņemot vērā pieejamā finansējuma apjomu. Turpmākajos divos, trijos gados, ir plānots turpināt ēkas iekštelpu restaurāciju t.sk. veikt kosmētisko remontu mākslinieku darbnīcās un studijā, sanitārajās telpās, īstenot vēsturisko koka logu, durvju un parādes kāpņu restaurāciju, kā arī teritorijas labiekārtošana, veicot apgaismojuma un celiņu segumu izbūvi. Tāpat plānots ierīkot zālienu, puķu un dzīvžoga stādījumus, izvietot soliņus, atkritumu tvertnes un novērošanas kameras. Daugavas senkrasta augšējā malā tiks atjaunota skatu terase ar pusaplī izkārtoto akmens mūra barjeru, kā arī plānoti vēl citi J.Kugas mājas teritorijas labiekārtošanas darbi.

Jānis Kuga dzimis 1878. gada 12. decembrī Ikšķiles novadā. Gleznojis ainavas, portretus, klusās dabas, altārgleznas un skatuves metus. Darinājis Ikšķiles baznīcas altārgleznu (1933), griestu gleznojumus Rīgas pilij. Jāņa Kugas darbs ir arī Latvijas Nacionālā teātra skatuves noformējums Latvijas neatkarības pasludināšanas aktam 1918.gada 18.novembrī. Padomju okupācijas gados Jāņa Kugas vārds Latvijā netika plaši pieminēts, jo pēckara gados mākslinieks kopā ar ģimeni devās svešatnē. Jāņa Kugas paša rokām celtajā un izlolotajā mājā mitinājās svešinieki, tā tika būtiski pārbūvēta.

Lai nodrošinātu ilgstošu vēsturiskās ēkas dzīvotspēju, atjaunošanas darbos jāizmanto tradicionālie materiāli un darba paņēmieni. Tāpat, atjaunojot vēsturisko būvi, ir ļoti svarīgi lietot attiecīgajā laika periodā pieejamus būvniecības materiālus. Šis darbs ir ilgs un rūpīgs, un, lai ieceri veiksmīgi īstenotu, nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi. Tāpēc priecāsimies par katru finansiālu atbalstu, kas ļaus atjaunot J. Kugas dzimtās mājas.

Ziedojumu konts: Valsts Kase, Kods TRELLV22. Konta Nr.LV12TREL9220514011000

Rekvizīti ziedojumu saņemšanai: Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965. Adrese: Kalpaka bulvāris 13 Rīga, LV-1050

Informācija maksājumu uzdevumā: Jāņa Kugas Nama ziedojums, vārds uzvārds, e-pasts, tālruņa numurs (lūgums norādīt savus kontaktus, lai varam informēt par ziedojuma izlietošanu).