Meklēt
Izvēlne

IZSTĀDE “UNTITLED”, NO 8/06

No 2019. gada 8. jūnija līdz 30. jūnijam Kuldīgas Mākslas nama izstāžu zālē būs skatāma izstāde “Untitled”, reprezentējot jaunos gleznotājus, kuri pēdējo gadu laikā absolvējuši Latvijas Mākslas akadēmiju.

Izstādē pārstāvēto autoru mākslinieciskās izteiksmes amplitūda ir visai iespaidīga, pierādot, ka glezniecība joprojām ir aktuāls un dzīvotspējīgs medijs laikā, kad laikmetīgas mākslas robežas ir nojauktas. Nav īpaši nepieciešams meklēt noteikta laika un paaudzes aktualitātes, jo to klātbūtnē ir likumsakarīgā un neizbēgama.

Jauno autoru veikums ir uzskatāms par aktuālu ne tikai vietējā mērogā, var apgalvot, ka lokālajā scēnā ir notikušas pārmaiņas. Skaidri redzams, ka Latvijas Mākslas akadēmijā iegūtās zināšanas ir kalpojušas par pamatu, ļaujot attīstīties un pilnveidoties. Šobrīd saturiski nav iespējams definēt kādus noteiktus virzienus, ko lielā mērā arī pasaka pats izstādes nosaukums. Ir konstatējamas atsevišķas parādības un  atgriešanās pie ainaviskā un poētiskā, reizē to transformējot un  attēlojot to postsimboliskās kompozīcijās.

Vairāku gleznotāju darbos izteiksme tiek novesta līdz koncentrētu, abstraktu tonālo krāsu laukumu izmantojumam, personisku stāstu izsakot tikai ar triepiena un krāsas palīdzību, kamēr citu autoru daiļradē redzama jauno mākslas mediju ietekme.

Atsevišķos gadījumos vērojama izteikta atteikšanās no tradicionālo mākslas tehniku izmantošanas. Darbu atlase bija kā izaicinājums, liekot autoriem izvēlēties, viņuprāt, atbilstošāko darbu, kas raksturotu viņu radošo darbību laikā pēc akadēmijas absolvēšanas.

Izstāde “Untitled” ļaus iepazīties ar jauno Latvijas mākslinieku veikumu glezniecības jomā un piedāvās plašākai sabiedrībai skatīt jau zināmus vārdus, kā arī iepazīt vēl nezināmus vārdus. Izstādē piedalās Alise Bēržvade, Reinis Bērziņš, Sabīne Vernere, Ansis Rozentāls, Sandra Strēle, Krišjānis Mežulis, Marta Veinberga, Klāvs Loris, Raitis Hrolovičs, Envija, Elīna Ģibiete, Elīna Mekša, Madara Auzenbaha, Zoja Golubeva, Anna Pommere, Laura Veļa, Gints Rudzītis, Kristaps Priede, Anete Lesīte un Zane Tuča.

Izstādes atklāšana notiks sestdien, 2019. gada
8. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 18.00 Kuldīgas Mākslas namā 1905. gada ielā 6.