Meklēt
Izvēlne

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMĀ 2022./2023. STUDIJU GADĀ

Uzņemšanas rezultātu paziņošana konkursam uz valsts budžeta studiju vietām LMA bakalaura programmā 2022./2023. studiju gadā notiks 19. jūlijā plkst. 14.00, LAIS profilā.

Studiju līgumu slēgšana ar reflektantiem, kuru rezultātos ir ieraksts „izturējis” notiks 21. un 22. jūlijā, no plkst. 12.00 saskaņā ar katras katedras sagatavoto līgumu slēgšanas grafiku (katram reflektantam, kuram ir jāslēdz studiju līgums, uz  e-pastu tiks nosūta informācija, kad un cikos ir jānāk slēgt studiju līgums).

Gadījumā, ja šajos datumos nav iespējams noslēgt Studiju līgumu, tad 19. jūlijā līdz plkst. 17.30 par to rakstiski e-pastā uz  vai klātienē LMA Studiju daļā 9. telpā jāiesniedz iesniegums.

Līgumu slēgšana notiks Kalpaka bulvārī 13, 1. stāva vestibilā-gaitenī.

Reflektantam, kas slēdz līgumu par studijām LMA Bakalaura programmā, obligāti jāuzrāda atsūtīto dokumentu kopiju ORIĢINĀLI:

  1. pasei vai ID;
  2. vidējo izglītību apliecinošam dokumenta (atestātam);
  3. vidējās izglītības sekmju izrakstam;
  4. dokumentiem par nokārtotiem trim centralizētajiem eksāmeniem (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā).
  5. Jāiesniedz 4 dokumentu fotogrāfijas (~3x4 cm).

UZMANĪBU!

21. jūlijā (no plkst. 12:00 līdz 18:30) un 22. jūlijā (no plkst. 10:00 līdz 15:30) no LMA aulas (LMA 2. stāvā) reflektantiem ir jāizņem iestājpārbaudījumu darbi. Neizņemtie iestājpārbaudījumu darbi netiek saglabāti.

Gadījumā, ja LMA Uzņemšanas komisija konstatēs, ka tā ir maldināta – tiks konstatēta elektroniski iesniegto dokumentu neatbilstība ar dokumentu oriģināliem,  reflektants tiks izslēgts no konkursa uz studijām Latvijas Mākslas akadēmijā.