Meklēt
Izvēlne

Vasaras skola doktorantiem "Technology Transfer and Product Design"

Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantūras skola pirmo gadu organizē Vasaras skolu doktorantiem ar nosaukumu „Technology Transfer and Product Design”. Vasaras skola notiks no 2014. gada 18. līdz 22. augustam Cēsīs. 

Vasaras skolas galvenais mērķis ir veicināt industrijas un doktorantu sadarbību, zināšanu pārnesi un ideju apmaiņu. Galvenie temati:
- produktu dizains un attīstība;
- prototipēšana;
- problēmu risināšana.

Vasaras skolā paredzēti arī menedžmenta kursi vispārējo iemaņu attīstīšanai laika plānošanā, komandas darbā un prezentāciju veidošanā.

Papildus teorētiskajām lekcijām vasaras skolas laikā, darbojoties komandā, doktorantiem būs iespēja risināt uzņēmumu piedāvātas problēmas, konsultējoties ar mentoriem un uzņēmumu pārstāvjiem, lai nodrošinātu teorētisko zināšanu pielietojumu praksē.

Vasaras skolā iespējams piedalīties ikvienam doktorantam, tādējādi veicinot arī starpaugstskolu sadarbību.

„Iemaņas, kuras doktoranti attīstīs vasaras skolas laikā, palīdzēs veiksmīgi izstrādāt promocijas darbus, rodot radošus risinājumus ar promocijas darbu saistītiem problēmjautājumiem, kā arī ļaus vieglāk plānot un organizēt savu ikdienas darbu. Šī vasaras skola ir kā izmēģinājuma platforma doktorantu vasaras skolu attīstīšanai Latvijā, veicinot dažādu specialitāšu doktorantu apvienošanos. Nākotnē tas var sekmēties, sadarbojoties jaunos projektos,” saka RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna. 

Dalības maksa vasaras skolā paredzēta - € 75. Dalības maksā ietverti:
- transporta izdevumi no Rīgas uz Cēsīm;
- dzīvošanas izmaksas;
- vasaras skolai nepieciešamie materiāli;
- ēdināšana (3 ēdienreizes dienā un kafijas pauzes).

Par dalību vasaras skolā doktorantiem tiks piešķirti sertifikāti par apgūtajām iemaņām, kas pielīdzināmi 2 KP (3 ECTS).

Pieteikties doktorantiem iespējams līdz 2014. gada 1. augustam, aizpildot pieteikuma anketu (klikšķināt šeit).

Vasaras skola notiks angļu valodā. Vairāk informāciju var iegūt Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā (klikšķināt šeit).