Meklēt
Izvēlne

Vasaras studiju darbs ZĪMĒŠANĀ

Obligātā vasaras prakse zīmēšanā studentiem šādās apakšnozarēs: Glezniecība 1.-3.k. (1 KP), Grafika 1.k. (2 KP), Tekstilmāksla 1.k. (1 KP), Tēlniecība 1.-2.k. (1 KP), Stikla māksla 1.-3.k. (1 KP), Vides māksla 1.k. (1 KP) Modes māksla 1.k. (2 KP), Scenogrāfija 1.-2.k. (1 KP) 
Par vasaras studiju darbiem tiek piešķirts 1 līdz 2 kredītpunkti.
To apakšnozaru un kursu studenti, kuriem vasaras prakse zīmēšanā nav obligāta, ir tiesīgi piedalīties vasaras praksē un saņemt kredītpunktu par izvēles priekšmetu.


Konsultācijas – pie Zīmēšanas katedras pasniedzējiem vasaras prakšu norises vietās vai vienojoties individuāli.
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 18.00 līdz 21.00 Zīmēšanas katedrā 59. telpā vai zīmētavās pie katedras pasniedzējiem.
Kontaktinformācija:
Zīmēšanas katedras studiju metodiķe – Dace Frīdberga 371 26585758
Zīmēšanas katedras vadītājs – Normunds Brasliņš 371 29253693