Meklēt
Izvēlne

Video. Saruna "Par maizi. Par identitāti"

2012. gada sākumā izstāžu zāles „Arsenāls” Radošajā darbnīcā notika izstāde „Maize. Identitāte?”. Izstāde ir noslēgusies, taču ikvienam interesentam joprojām ir iespēja video formātā noskatīties un noklausīties izstādes ietvaros notikušo sarunu „Par maizi. Par identitāti“.

Ekspozīcija „Maize. Identitāte?“ tapa kā Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja un Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas sadarbības projekts. Jau desmito gadu Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas 4. kursa studenti mācību procesa ietvaros veidoja izstādi atbilstoši izvēlētajai tēmai un interesējošajai problemātikai, izmantojot darbus no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kā arī pieaicinot laikmetīgās mākslas pārstāvjus. 2012. gada sākumā notikušās izstādes konceptuālo kodolu veidoja jautājumi par maizi un identitāti.

Kāda ir maizes loma cilvēka ikdienā? Kāda ir tās loma mākslā? Jautājumi, kas rodas, ir gan dziļi personiski, gan sabiedriski nozīmīgi – tie ir saistīti ar piederības sajūtu, identitāti, tradīcijām. Identitāte pēdējā laikā kļuvusi par īpaši aktuālu un plaši iztirzātu jautājumu, savukārt maize jau izsenis sastopama dažādu tautu kultūrās kā nozīmīgs simbols.

Izstādē „Maize. Identitāte?” bija apskatāmi Edvarda Grūbes, Līvijas Endzelīnas, Borisa Bērziņa, Džemmas Skulmes, Gustava Šķiltera, Jāņa Dukāta un citu latviešu mākslinieku darbi. Izstādes mākslinieks - scenogrāfs Reinis Dzudzilo.

Šeit pieejams 2012. gada 2. februārī izstāžu zāles „Arsenāls" Radošajā darbnīcā notikušās sarunas „Par maizi. Par identitāti” videoieraksts. Saruna mērķis  bija paplašināt Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes 4. kursa izstādē "Maize. Identitāte?" pieteikto tēmu, aplūkojot to no dažādu nozaru skatpunkta, kā arī izvēršot radošu diskusiju par latviskās identitātes konstruēšanu gan vizuālajā mākslā, gan ikdienas dzīvē un ar to saistītajās tradīcijās. Sarunā piedalījās identitātes pētniece Klinta Ločmele, folkloras pētniece Rūta Jirgensone, kā arī mākslas zinātnieki Eduards Kļaviņš un Ginta Gerharde - Upeniece: