Meklēt
Izvēlne

Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmijas pedagogu un studentu darbu izstāde "Vroclava – Rīga"

No 2012. gada 12. septembra līdz 3. oktobrim Latvijas Mākslas akadēmijas aulā ir skatāma Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmijas Grafikas nodaļas pedagogu un studentu darbu izstāde „Vroclava – Rīga”. Ekspozīciju veido sešdesmit darbi, kas izpildīti dažādās grafikas tehnikās un tapuši pēdējo sešu gadu laikā. 

Pateicoties aktīvajiem kontaktiem Mūžizglītības programmā „Erasmus”, Latvijas Mākslas akadēmijai ir izveidojusies ilgstoša un veiksmīga sadarbība ar Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmiju. Sadarbības ietvaros jau kopš 2006. gada notiek regulāra pasniedzēju un studentu apmaiņa, kas laika gaitā kļuvusi arvien ciešāka un šogad ir vainagojusies ar izstādi Rīgā.

Vroclavas Mākslas akadēmija kā akadēmisks centrs ir pastāvējusi jau vairāk nekā divsimt gadu. Eiropas vētrainās vēstures dēļ skolas vēsturi var iedalīt vairākos periodos, taču izteikti iezīmējas divi posmi: no skolas pirmsākumiem 18. gadsimta beigās līdz Otrā pasaules kara sākumam un no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām. 1945. gadā, gandrīz nekavējoties pēc Otrā pasaules kara beigām, tika uzsākta Akadēmijas atjaunošana. Izcilais gleznotājs un pasniedzējs no Krakovas Eugeniušs Geperts (Eugeniusz Geppert) kļuva par Akadēmijas pirmo poļu izcelsmes rektoru. Studiju virzieni un kursi, kas šajā laikā tika pasniegti, atbilda Lejassilēzijas vajadzībām, liekot uzsvaru uz keramiku un stikla mākslu. Grafikas, glezniecības un tēlniecības nodaļas tika izveidotas nedaudz vēlāk.

Šobrīd Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmija piedāvā studijas četrās fakultātēs: Glezniecības un tēlniecības fakultātē, Keramikas un stikla mākslas fakultātē, Interjera dizaina un funkcionālā dizaina fakultātē, kā arī Grafikas un mediju mākslas fakultātē. Pēdējā no fakultātēm darbojas trīs nodaļas: Grafikas nodaļa, Grafiskā dizaina nodaļa un Mediju mākslas nodaļa. Grafikas nodaļā studijas notiek septiņās dažādās meistardarbnīcās, kuru absolventi saņem diplomu: Dobspiedes un augstspiedes, Sietspiedes, Litogrāfijas, Dobspiedes, Radošās zīmēšanas, Digitālās un eksperimentālās grafikas un Paplašinātās grafikas mākslas meistardarbnīcā.

Lai kuru no meistardarbnīcām students būtu izvēlējies, studijas norisinās brīvā gaisotnē un topošajam māksliniekam studiju sākumposmā nav noteikti jāpieturas pie vienas konkrētas tehnikas apguves. Piemēram, Dobspiedes meistardarbnīcas audzēkņi var strādāt gan ar metālu un koku, gan citiem materiāliem. Studentiem netiek liegts arī kombinēt studiju virzienus, piemēram, apvienojot digitālās grafikas studijas ar ofortu vai sietspiedi ar linogriezumu. Darbnīcu ietvaros galvenais uzsvars tiek likts uz zinoša, prasmīga un neatkarīga mākslinieka attīstību, kura radošo ideju īstenošanai pieejams teicams tehniskais aprīkojums.

Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmijas Grafikas nodaļas pedagogu kolektīvs ir pazīstams kā Vroclavas Grafikas skola. Dažiem pasniedzējiem aktīvās darba gaitas noslēdzot un jauniem uzsākot darbu Akadēmijā, grupas sastāvs gadu gaitā ir mainījies un audzis līdzi pašai Akadēmijai. Jāatzīst, ka viens raksturojošs elements gan ir palicis nemainīgs, un tā ir pedagogu aktīvā starptautiskā darbība grafikas jomā. Akadēmijas mācībspēki regulāri ar darbnīcām un lekcijām viesojas Eiropā, Āzijā un ASV, aktīvi rīko izstādes Vroclavā un citviet, kā arī nereti konkurē savā starpā, piedaloties un plūcot laurus dažādos vietēja un starptautiska mēroga konkursos.

Kaut arī Vroclavas Grafikas skolas dalībniekus vieno pedagoga darbs Vroclavas Mākslas un dizaina akadēmijā, ir netipiski, ka visi šie mākslinieki kļuvuši par kolektīvu, kas kopā veido izstādes un sabiedrībā popularizē Polijas grafikas mākslu. Katram no māksliniekiem ir savs rokraksts un tehniku ziņā ir pārstāvēts viss plašais spektrs no klasiskajām līdz mūsdienās aktuālajām tehnikām. Galvenais elements, kas vieno grupas dalībniekus, ir patiesa vēlme darboties grafikas mākslas jomā un attīstīt to. Katru no grupas dalībniekiem raksturo individuāla estētiskā pieeja un filozofija un katrs no viņiem rada neparasti skaistus un prasmīgi izstrādātus darbus.

Sekot Vroclavas Grafikas skolas jaunumiem var Facebook vietnē:
www.facebook.com/wroclawprintmaking

Ieeja izstādē „Vroclava – Rīga” bezmaksas.

Izstādes darba laiki:
Otrdien, trešdien, piektdien, sestdien: 11.00 - 18.00
Ceturtdien: 11.00 - 19.00
Pārtraukums: 14.30 - 15.00
Svētdien, pirmdien: slēgts