Meklēt
Izvēlne

Latgales filiāle

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē studenti iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslā, studijas notiek glezniecības, grafikas, restaurācijas un tēlniecības specialitātēs.

Adrese
LMA Latgales filiāle
Baznīcas iela 34a, Rēzekne, LV-4601

Studiju ilgums
Bakalaura studiju programmas ilgums – 4 gadi, pilna laika klātiene.

Iegūstamais grāds
Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā.

Programma balstīta vispārīgos mākslas principos un procesos, orientējoties uz izvēlētās specializācijas tehniskajām un kompozīcijas īpatnībām. Studenti un mācībspēki iegūst plašāku radošo pieredzi un veido starptautisku sadarbību, izmantojot programmas Erasmus+ iespējas. Studenti piedalās dažādās radošās aktivitātēs Latvijā un ārzemēs, veido profesionālo zināšanu bāzi.

 

Glezniecības apakšnozare

Glezniecības apakšnozare studentus iepazīstina ar dažādiem glezniecības žanriem, stiliem un tehnikām, studiju procesā attīstot katra studenta individuālo rokrakstu. Studenti apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, glezniecības tehnoloģiju, anatomiju un katru gadu dodas zaļajā praksē. Studiju procesu veido radošais darbs meistardarbnīcās un patstāvīgs radošais process. Studiju laikā veidojas sadarbība ar starptautiska mēroga institūcijām.
Studējot Glezniecības apakšnozarē, var specializēties glezniecības restaurācijā un apgūt restaurācijas zinātniskos pamatprincipus, iegūt zināšanas stājglezniecībā, ikonu un monumentālajā glezniecībā. Šīs programmas būtiskākā sastāvdaļa ir temperas glezniecība uz koka pamatnes. Studenti specializējas vēsturisko artefaktu saglabāšanā, tuvinot tos iespējami precīzākai sākotnējai formai un saturam un veicot arvien sarežģītākus uzdevumus. Latgales reģiona plašais kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina apjomīgu restaurācijas darba piedāvājumu pēc studiju beigšanas.

Grafikas apakšnozare

Grafikas specializācijā sagatavo laikmetīgi strādājošus māksliniekus, kuri ir apguvuši klasiskās grafikas tehnikas un datorgrafiku. Studenti apgūst klasiskās grafikas iespiedtehnikas, nodarbojas ar eksperimentiem un veido autortehnikas. Datorgrafikas nodarbībās  studenti apgūst speciālās programmas, lai strādātu ar fotokolāžu, vektorgrafiku, grāmatu maketēšanu, kā arī ar 2D un 3D formātiem. Pēc studijām jaunie mākslinieki ir sagatavoti patstāvīgam radošam darbam, kā arī sadarbībai ar izdevniecībām, reklāmas aģentūrām un dizaina uzņēmumiem.

Tēlniecības apakšnozare

Tēlniecības apakšnozares studiju programma studentus sagatavo profesionālai darbībai trīsdimensiju mākslu jomā. Jaunie tēlnieki brīvi un radoši izmanto mākslas izteiksmes līdzekļus, patstāvīgi risinot individuālās jaunrades un pētniecības problēmas. Apgūst svarīgākos tēlniecības principus, tehnikas un paņēmienus, lai spētu izpildīt jebkuru pasūtījumu un patstāvīgi nodarboties ar radošo jaunradi. Vasaras studiju posmā studentiem ir iespēja piedalīties plenēros un simpozijos un apgūt tēlniecisko formu dažādos materiālos – metālā, akmenī, kokā u. c.

Kontakti