Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Latgales filiāle

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē studenti iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslā. Studiju programmas ilgums 4 gadi. Bakalaura programma balstīta uz vispārīgiem mākslas principiem un procesiem, orientējoties uz izvēlētās specializācijas tehniskajām un kompozīcijas īpatnībām. Studenti un mācībspēki izmanto iespējas, lai iegūtu plašāku radošo pieredzi un veidotu starptautisku sadarbību, izmantojot programmu ERASMUS un ERASMUS+ piedāvājumu. Piedaloties dažādās radošās aktivitātēs Latvijā un ārzemēs, studentiem ir iespēja veidot zināšanu bāzi, kas ir starptautisku projektu realizācijas pamats. 

Filiāles darbu vada Ilma Šteinberga.

Studiju uzsākšana Latgales filiālē

Dokumentu iesniegšanas kārtība, iestājpārbaudījumi un rezultātu izziņošana Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē pilnībā sakrīt ar grafiku Rīgā. Lai uzzinātu visu par studiju uzsākšanu Latgales filiālē 2016./2017. studiju gadā, droši iepazīstieties ar www.lma.lv sadaļā "VĒLIES IESTĀTIES AKADĒMIJĀ?"apkopoto informāciju un atbilstoši sagatavojieties iestāšanās procesam Latgales filiālē. Ja radušies specifiski jautājumi tieši saistībā ar Latgales filiāli, droši sazinieties ar filiāles vadītāju Ilmu Šteinbergu, zvanot pa tālruni +371 29995083. Atgādinām, ka Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē tiek piedāvātas studijas bakalaura programmā glezniecības, grafikas, tekstilmākslas, restaurācijas  un tēlniecības apakšnozarēs.

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles kontaktinformācija:
Baznīcas iela 34A
Rēzekne, LV-4601
Latvija
Tel. nr. / fakss: +371 64621723
Mob. tel.: +371 29995083
E-pasts:

Glezniecības apakšnozare

Glezniecības apakšnozare studentus iepazīstina ar dažādiem glezniecības žanriem, stiliem un tehnikām, studiju procesā attīstot katra individuālo rokrakstu. Studenti apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, glezniecības tehnoloģiju, anatomiju un katru gadu izbrauc zaļajā praksē. Studijas Glezniecības apakšnozarē ietver radošo darbu  meistardarbnīcās, apvienojot to ar patstāvīgu radošo procesu. Mācību laikā veidojas sadarbība ar starptautiska mēroga institūcijām, kas sekmē radošā darba rezultātu kapacitāti Eiropas mērogā.

Studējot Glezniecības apakšnozarē iespējams specializēties glezniecības restaurācijā un apgūt restaurācijas zinātniskos pamatprincipus, iegūt zināšanas stājglezniecībā, ikonu un monumentālajā glezniecībā.  Šīs programmas būtiskākā sastāvdaļa ir temperas glezniecība uz koka pamatnes. Studenti specializējas reālu vēsturisko artefaktu saglabāšanā, tuvinot tos iespējami precīzākai sākotnējai formai un saturam, ar katru studiju gadu veicot arvien sarežģītākus uzdevumus.   Latgales reģiona plašais kultūrvēsturiskais mantojums nodrošina apjomīgu restaurācijas darba piedāvājumu pēc studiju beigšanas.

Grafikas apakšnozare

Specializācijas mērķis – sagatavot laikmetīgi strādājošus māksliniekus, kuri ir apguvuši klasiskās grafikas tehnikas un datorgrafiku, un būtu konkurētspējīgi Latvijas un starptautiskajā mākslas apritē. Studenti apgūst klasiskās grafikas iespiedtehnikas, papildus nodarbojoties ar eksperimentiem un autortehniku izveidi. Datorklase nodrošina iespēju gūt pieredzi darbā ar datorprogrammām, nodarbībās apgūstot  fotokolāžu, vektorgrafiku, grāmatu maketēšanu, kā arī eksperimentālās 2D un 3D studijas. Studiju procesā jaunie mākslinieki pilnveidojas radoši un tehniski, lai sekmīgi darbotos izdevniecībās, reklāmas aģentūrās un dizaina uzņēmumos kā kvalificēti poligrāfijas mākslinieki.

Tēlniecības apakšnozare

Tēlniecības apakšnozares studiju programmas mērķis ir sagatavot studentus profesionālai darbībai trīsdimensiālo mākslu jomā. Jaunie tēlnieki brīvi un radoši izmanto mākslas izteiksmes līdzekļus, patstāvīgi risinot individuālās jaunrades un pētniecības problēmas. Apgūst svarīgākos tēlniecības principus, tehnikas un paņēmienus, lai spētu izpildīt jebkuru pasūtījumu un realizēt sevi kā radošas personības. Vasaras studiju posmā studentiem ir iespēja piedalīties plenēros un simpozijos, un apgūt tēlniecisko formu dažādos materiālos – metālā, akmenī, kokā u.c.

Tekstilmākslas apakšnozare

Studenti apgūst pamatidejas un tehnikas, kas pastāvējušas tūkstošiem un simtiem gadu – aušana, gobelēns, batika, audumu apdruka, filcēšana, tekstilmozaīka. Iepazīstas ar tekstilmākslas vēsturi un laikmetīgo mākslu. Iemācās domāt un pārkāpt tradīciju nospraustās robežas, lai rastu jaunu redzējumu.  Studenti attīsta savu ideju no skices līdz pabeigtam darbam.  Nodaļa sadarbojas ar Latvijas Tekstilmākslas asociāciju, kopīgi plānojot un realizējot izstādes Latvijā un ārvalstīs.

Kontakti