Meklēt
Izvēlne

Rektorāts

Rektors ir Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā amatpersona un galvenais pārstāvis.
Rektors ir atbildīgs par svarīgākajām norisēm Akadēmijā – izglītības, pētniecības un radošā darba kvalitāti. Rektors ir atbildīgs arī par Akadēmijas finansēm.
Rektoru ievēlē LMA Satversmes sapulce uz pieciem gadiem. Pēc ievēlēšanas rektoru apstiprina LR Ministru kabinets. Viena persona šo amatu drīkst ieņemt tikai divas reizes pēc kārtas.
Dažreiz kādu periodu Akadēmijas vēsturē saista tieši ar rektora personību, jo koleģiālā sadarbībā ar citām amatpersonām un mācībspēkiem rektors vada visus būtiskos procesus Akadēmijā.
LMA rektori:
1.    Vilhelms Purvītis – LMA dibinātājs un pirmais rektors (1921–1934)
2.    Jānis Kuga (1934–1940, 1941–1944)
3.    Oto Skulme (1940–1941, 1944–1961)
4.    Leo Svemps (1961–1974)
5.    Edgars Iltners (1974–1975)
6.    Valdis Dišlers (1975–1987)
7.    Indulis Zariņš (1988–1997)
8.    Jānis Andris Osis (1997–2007)
9.    Aleksejs Naumovs (2007–2017)
10.   Kristaps Zariņš (kopš 2017)
Prorektori
Prorektoru pilnvaru termiņš sakrīt ar rektora termiņu, t. i., pieci gadi. Prorektori veic LMA tiešo vadību rektora prombūtnes laikā atbilstoši rektora rīkojumam, tomēr prorektori nav tiešie rektora pilnvaru pārņēmēji.
Pašlaik Akadēmijā ir trīs prorektori:
•    gleznotājs, profesors Andris Vītoliņš – prorektors jaunrades un administratīvajā darbā, atbildīgs par saimnieciskajām norisēm un radošo darbu.
•    mākslas zinātniece un kuratore Antra Priede – prorektore studiju darbā, atbildīga par studiju procesu akadēmijā.

•   LMA Doktora programmas vadītāja  Agita Gritāne – prorektore zinātniskajā darbā, atbildīga par doktorantūras programmām un pētniecības darbu akadēmijā.

Kontakti