Meklēt
Izvēlne

Senāts

Latvijas Mākslas akadēmijas Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām LMA darbības sfērām:

  • mākslinieciskās jaunrades darbam;
  • zinātniskās pētniecības darbam;
  • saimnieciskajai darbībai u. c.

Senāts arī vada LMA studiju procesu, tas darbojas saskaņā ar Satversmes sapulces apstiprinātu nolikumu.

LMA Senātu veido:

  • profesori un asociētie profesori;
  • studenti, kurus ievēlējusi LMA Studentu pašpārvalde.

Senatori tiek ievēlēti uz trīs gadiem.

Senāts:

  • izskata un apstiprina studiju programmas;
  • apstiprina visus LMA nolikumus, dibina, reorganizē un likvidē LMA struktūrvienības;
  • apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas LMA darbības sfēras utt.

Patlaban LMA Senāta priekšsēdētājs ir LMA prorektors prof. Andris Teikmanis, sekretāre – Zilgma Prēdele. Senātā pašlaik darbojas 32 senatori.

LMA Senāta sastāvs 2019. gads

1. Kristaps  ZARIŅŠ profesors, rektors 
2. Andris TEIKMANIS prof., prorektors,  Satversmes, Senāta priekšsēdētājs 
3. Andris VĪTOLIŅŠ asoc. profesors, prorektors
4. Holgers ELERS  profesors, Dizaina nodaļas vadītājs 
5. Jānis MUROVSKIS  profesors, VK  katedras un Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas  vadītājs 
6. Normunds BRASLIŅŠ profesors, Zīmēšanas katedras vadītājs
7. Ojārs PĒTERSONS profesors, Kustība, attēls, skaņa katedras vadītājs 
8. Guntars SIETIŅŠ  profesors, Grafikas katedras  vadītājs 
9. Bruno STRAUTIŅŠ  profesors, Tēlniecības katedras vadītājs  
10. Ieva KRŪMIŅA profesore,  Vizuālās mākslas nodaļas un Tekstilmākslas katedras vadītāja
11. Vineta GROZA  profesore, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas, Stikla mākslas katedras vadītāja  
12. Dainis LESIŅŠ  profesors, Keramikas katedras vadītājs 
13. Arvīds ENDZIŅŠ  asoc. profesors, Metāla dizaina katedras vadītājs 
14. Kristians BREKTE asoc. profesors, Vides mākslas katedras vadītājs 
15. Mārtiņš KALSERIS asoc. profesors, Scenogrāfijas katedras vadītājs 
16. Silvija GROSA profesore, Mākslas zinātnes nodaļas un katedras vadītāja  
17. Andris ZAČESTS   profesors, Restaurācijas katedras vadītājs   
18. Vjačeslavs FOMINS asoc. profesors, LMA Latgales filiālē 
19. Ojārs SPĀRĪTIS  profesors, Doktorantūras vadītājs 
20. Eduards KĻAVIŅŠ  emeritus profesors, LMA MVI direktors 
21. Antra PRIEDE-KRIEVKALNE Maģistrantūras vadītāja 
22. Māra BINDE docente, Modes mākslas katedras vadītāja 
23. Jānis TAURENS asoc. profesors Humanitāro zinātņu katedras vadītājs  
24. Andris EGLĪTIS docents, Glezniecības katedras vadītāja p.i. 
25. Maija ROZENFELDE docente, Funkcionālā dizaina katedras vadītāja

Studenti 

26. Santa Leimane (BA Tekstilmākslas apakšnozare 4. kurss)
27. Iveta Feldmane (MA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares 2. kurss)
28. Kristīne Priedīte (BA Restaurācijas apakšnozare 1.kurss)
29. Haralds Gerts (MA Tēlniecības apakšnozare 2. kurss)
30. Inuta Graudiņa (MA Keramikas apakšnozare 1. kurss)
31. Madara Salma (MA Funkcionālā dizaina apakšnozare 1. kurss)
32. Žanis Alberts Jankavs (BA Stikla apakšnozare 1. kurss)

Kontakti