Meklēt
Izvēlne

Senāts

Latvijas Mākslas akadēmijas Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas izstrādā un apstiprina kārtību un noteikumus visām LMA darbības sfērām:

 • mākslinieciskās jaunrades darbam;
 • zinātniskās pētniecības darbam;
 • saimnieciskajai darbībai u. c.

Senāts arī vada LMA studiju procesu, tas darbojas saskaņā ar Satversmes sapulces apstiprinātu nolikumu.

LMA Senātu veido:

 • profesori un asociētie profesori;
 • studenti, kurus ievēlējusi LMA Studentu pašpārvalde.

Senatori tiek ievēlēti uz trīs gadiem.

Senāts:

 • izskata un apstiprina studiju programmas;
 • apstiprina visus LMA nolikumus, dibina, reorganizē un likvidē LMA struktūrvienības;
 • apstiprina kārtību un noteikumus, kas regulē visas LMA darbības sfēras utt.

Patlaban LMA Senāta priekšsēdētājs ir LMA prof. Andris Teikmanis, sekretāre – Zilgma Prēdele. Senātā pašlaik darbojas 32 senatori.

LMA Senāta sastāvs
 1. Kristaps  ZARIŅŠ profesors, rektors                                                             
 2. Andris TEIKMANIS profesors,  Satversmes, Senāta priekšsēdētājs
 3. Andris VĪTOLIŅŠ profesors, prorektors                                                        
 4. Antra PRIEDE prorektore studiju darbā, Maģistra programmas vadītāja                                     
 5. Ojārs SPĀRĪTIS  profesors, Doktorantūras vadītājs                                         
 6. Eduards KĻAVIŅŠ  emeritus profesors, LMA MVI direktors                             
 7. Ieva KRŪMIŅA profesore,  Tekstilmākslas katedras vadītāja                             
 8. Vineta GROZA  profesore, Stikla mākslas katedras vadītāja                              
 9. Holgers ELERS  profesors                                                                           
 10. Jānis MUROVSKIS profesors, Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas vadītājs    
 11. Silvija GROSA profesore, Mākslas vēstures un teorijas katedras vadītāja                                     
 12. Normunds BRASLIŅŠ profesors, Zīmēšanas katedras vadītājs                            
 13. Guntars SIETIŅŠ  profesors, Grafikas katedras  vadītājs                                  
 14. Dainis LESIŅŠ  profesors, Keramikas katedras vadītājs                                    
 15. Bruno STRAUTIŅŠ  profesors                                                                    
 16. Maija ROZENFELDE asociētā profesore, Dizaina nodaļas vadītāja                   
 17. Arvīds ENDZIŅŠ asoc. profesors, Metāla dizaina katedras vadītājs                    
 18. Māra BINDE docente                                                                                  
 19. Kristians BREKTE asoc. profesors, Glezniecības katedras vadītājs                    
 20. Ojārs PĒTERSONS profesors, Kustība, attēls, skaņa katedras vadītājs                
 21. Mārtiņš KALSERIS profesors, Scenogrāfijas katedras vadītājs                          
 22. Jānis TAURENS profesors, Humanitāro zinātņu katedras vadītājs
 23. Vjačeslavs FOMINS asoc. profesors LMA Latgales filiālē                     

Studenti 

 1. Santa LEIMANE (BA Tekstilmākslas apakšnozare 4. kurss),
 2. Karlīna STRAUTMALE (BA Funkcionālā dizaina apakšnozares 2. kurss),
 3. Ance VILNĪTE  (BA Vizuālās komunikācijas apakšnozares 3. kurss),
 4. Ieva VIESE-VIGULA  (BA Kustība. Attēls. Skaņa. apakšnozares 2. kurss),
 5. Rebeka Anna KALNIŅA (BA Vizuālā komunikācijas apakšnozares 3.kurss),
 6. Dāniels ŠATALOVS (BA Funkcionālā dizaina apakšnozares 1. kurss),
 7. Iveta FELDMANE (Doktora programmas 1. kurss).

Kontakti