Meklēt
Izvēlne

Senāts

Latvijas Mākslas akadēmija ir mākslu un kultūras universitāte. Augstskolas Senāts ir koleģiāla Akadēmijas augstākā akadēmiskā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par Akadēmijas izglītības, pētniecības, radošās darbības izcilību, attīstību un atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem. Senāts regulē Akadēmijas akadēmiskās, radošās un zinātniskās darbības jomas.

Senāts Akadēmijas autonomijas ietvaros aizsargā un nodrošina akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.

Senāts tiek izveidots un funkcionē saskaņā ar LR Augstskolu likumu, Akadēmijas Satversmi un Akadēmijas Senāta nolikumu.

Akadēmijas Senāta locekļus sauc par senatoriem. 2021. gada 9. septembrī Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulcē tika ievēlēti 25 senatori.

LMA Senātu veido:

 • profesori un asociētie profesori;
 • studenti, kurus ievēlējusi LMA Studentu pašpārvalde.

Patlaban LMA Senāta priekšsēdētājs ir LMA prof. Andris Vītoliņš, priekšsēdētāja vietnieks –  asoc. prof. Mārtiņš Ratniks, sekretāre – Agita Gritāne. 

Saziņai e-pasts:

LMA Senāta sastāvs

                                                             

 1. Andris TEIKMANIS profesors
 2. Andris VĪTOLIŅŠ profesors, prorektors                                                        
 3. Antra PRIEDE prorektore studiju darbā 
 4. Kristaps  ZARIŅŠ profesors, rektors                                    
 5. Ojārs SPĀRĪTIS  profesors, Doktorantūras vadītājs                                         
 6. Eduards KĻAVIŅŠ emeritus profesors                                                    
 7. Vineta GROZA  profesore, Stikla mākslas katedras vadītāja
 8. Maija KURŠEVA docente                                                                                                       
 9. Normunds BRASLIŅŠ profesors, Zīmēšanas katedras vadītājs  
 10. Mārtiņš RATNIKS Vizuālās komunikācijas katedras vadītājs, asociētais profesors 
 11. Maija ROZENFELDE asociētā profesore, Dizaina nodaļas vadītāja
 12. Kristians BREKTE asoc. profesors, Glezniecības katedras vadītājs
 13. Jānis TAURENS profesors, Humanitāro zinātņu katedras vadītājs
 14. Vjačeslavs FOMINS asoc. profesors LMA Latgales filiālē                                                                               
 15. Ilze KUNDZIŅA SDSI maģistra programmas vadītāja, asociētā profesore
 16. Dainis PUNDURS Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs, Asociētais profesors 
 17. Juris PETRAŠKEVIČS Vizuālās mākslas nodaļas vadītājs, profesors 
 18. Rasma PUŠPURE Metāla dizaina katedras vadītāja, docente  
 19. Dace PĀŽE Restaurācijas katedras vadītāja, docente
 20. Inese SIRICA Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja, pārmaiņu aģente, asociētā profesore                   
 21. Patrīcija Gabriela GRASMANE 
 22. Elīna Kristiāna RĪTERE 
 23. Agnese APINE
 24. Elizabete PUNKA
 25. Luīze Dārta KALNIŅA

Kontakti