Meklēt
Izvēlne

15. UN 16. JŪNIJĀ LMA NORISINĀSIES 3. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE

Jau trešo gadu norisināsies Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) doktorantūras programmas organizēta 3. starptautiskā zinātniskā konference, kas kļuvusi jau par ikgadēju mākslas nozares notikumu. Konference norisināsies šā gada 15. un 16. jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijā,  kurā ar unikālu pētījumu priekšlasījumiem piedalīsies vairāki starptautiska mēroga zinātnieki un lektori, kā no Latvijas, tā arī no Grieķijas, Lietuvas un Nīderlandes, apskatot šā gada konferences centrālo tēmu – “Konflikts kā procesu katalizators”.

Ņemot vērā pēdējā gada notikumus, kad esam globālu konfliktu epicentrā un ģeopolitisko spriedzi izjūt ikviens no mums – LMA konferences tēmu fokusā šogad izvirza konfliktu kā mākslinieciskās izteiksmes krustpunktu, kas paver jaunas iespējas radošai izpētei un inovatīvu mākslas formu, satura, izteiksmes līdzekļu rašanai.

Jau tradicionāli LMA starptautiskās zinātniskās konferences ikgadējais mērķis ir mainīt līdzšinējos pieņēmumus par mākslas zinātni kā abstrakciju un parādīt, ka tā pilnvērtīgi iekļaujas un mijiedarbojās arī ar citām nozarēm, tādējādi paplašinot mākslas zinātnes jēdzienu. Tāpat konferences organizatori vēlas iedrošināt kultūras vēstures un teorijas nozaru zinātniekus rast jaunas pētniecības metodes un zinātniskas atklāsmes, kā arī mainīt līdzšinējos pieņēmumus. 

Šogad konference norisināsies jau trešo gadu un ar tās palīdzību vēlamies iezīmēt mākslas nozīmes plašumu un saskarsmi ar citām nozarēm un globāliem notikumiem. Tādēļ esam pateicīgi mūsu ilggadējam partnerim “Signet Bank”, kas ik gadu sniedz mums nozīmīgu atbalstu mākslas zinātnes aktualizēšanā, izgaismojot neērtās patiesības, veicinot dialogu un piedāvājot unikālu prizmu, caur kuru skatīt pasauli un ieraudzīt daudzveidīgas mijiedarbības iespējas starp mākslu un citām nozarēm. Šīs konferences tematiskā ietvara galvenais mērķis ir novērtēt mākslas evolūciju, iedziļinoties vēsturiskajā informācijas fonā, kas ietekmējuši šo procesu attīstība,” stāsta Agita Gritāne, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā, doktora studiju programmas vadītāja. 

Šī gada zinātniskās konferences tematiku caurstrāvo konflikta kā procesu katalizatora pētniecība, tādējādi tiek aktualizētas sociālpolitiskās problēmas pasaulē. Lai arī par konfliktu tiek uzskatīts subjektu pretrunu asākais risināšanas veids, tas vienlaicīgi var būt kā simbolisks ceļš, kas noved pie izpratnes un progresīvas domāšanas attīstības. Konfrontācija starp divām pusēm var palīdzēt izcelt problēmas un veicināt atklātību, kas savukārt palīdz nonākt pie konstruktīva risinājuma. Dažkārt, lai sasniegtu kopīgu mērķi vai atrisinātu strīdu, nepieciešams meklēt un pieņemt alternatīvas idejas. Konflikta rezultātā iespējams pārskatīt esošās metodes un meklēt jaunus veidus, kā risināt problēmas – to pierāda ne tikai dažādās šī gada konferences dalībnieku tēmas, bet arī vēsturiskais pagātnes mantojums. Kari, politiski strīdi, kolonizācija un revolūcijas ir tikai daži piemēri, kas radījuši pasaules vēsturisko notikumu hronoloģiju. Apzinoties konferences tēmas aktualitāti, esam patiesi priecīgi turpināt jau ilggadējo sadarbību ar Latvijas Mākslas akadēmiju un atbalstīt zinātniekus no visas pasaules prezentēt plašākai sabiedrībai jaunus pētniecības horizontus,” izceļ Ineta Done, “Signet Bank” vecākā viceprezidente.

Konferencē starptautiski atzīti pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Grieķijas un Nīderlandes, iezīmēs konfliktu ietekmi mākslas un dažādu citu kulturālo konstrukciju veidošanā. Konferencē vairākās sekcijās tiks aplūkoti dažādu jomu savstarpējie sadursmes punkti, kas savukārt ietekmējuši daudzu procesu sākumu un attīstību. Proti, pētnieki apskatīs, kā saduroties politiskām un ideoloģiskām vērtībām vai tradīcijām un inovācijām vēsturiski un arī mūsdienās radušās jaunas mākslas formas.

Konferencei sekot līdzi varēs arī konferences Facebook lapā live event sadaļā: https://fb.me/e/2HMIEkAk8

Plašāka informācija par konferenci šeit.