Meklēt
Izvēlne

LMA 3. starptautiskā zinātniskā konference 2023

Jau trešo gadu norisināsies Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) doktorantūras programmas organizēta 3. starptautiskā zinātniskā konference, kas kļuvusi jau par ikgadēju mākslas nozares notikumu. Konference norisināsies šā gada 15. un 16. jūnijā Latvijas Mākslas akadēmijā,  kurā ar unikālu pētījumu priekšlasījumiem piedalīsies vairāki starptautiska mēroga zinātnieki un lektori, kā no Latvijas, tā arī no Grieķijas, Lietuvas un Nīderlandes, apskatot šā gada konferences centrālo tēmu – “Konflikts kā procesu katalizators”.

Ņemot vērā pēdējā gada notikumus, kad esam globālu konfliktu epicentrā un ģeopolitisko spriedzi izjūt ikviens no mums – LMA konferences tēmu fokusā šogad izvirza konfliktu kā mākslinieciskās izteiksmes krustpunktu, kas paver jaunas iespējas radošai izpētei un inovatīvu mākslas formu, satura, izteiksmes līdzekļu rašanai.

Jau tradicionāli LMA starptautiskās zinātniskās konferences ikgadējais mērķis ir mainīt līdzšinējos pieņēmumus par mākslas zinātni kā abstrakciju un parādīt, ka tā pilnvērtīgi iekļaujas un mijiedarbojās arī ar citām nozarēm, tādējādi paplašinot mākslas zinātnes jēdzienu. Tāpat konferences organizatori vēlas iedrošināt kultūras vēstures un teorijas nozaru zinātniekus rast jaunas pētniecības metodes un zinātniskas atklāsmes, kā arī mainīt līdzšinējos pieņēmumus. 

Šogad konference norisināsies jau trešo gadu un ar tās palīdzību vēlamies iezīmēt mākslas nozīmes plašumu un saskarsmi ar citām nozarēm un globāliem notikumiem. Tādēļ esam pateicīgi mūsu ilggadējam partnerim “Signet Bank”, kas ik gadu sniedz mums nozīmīgu atbalstu mākslas zinātnes aktualizēšanā, izgaismojot neērtās patiesības, veicinot dialogu un piedāvājot unikālu prizmu, caur kuru skatīt pasauli un ieraudzīt daudzveidīgas mijiedarbības iespējas starp mākslu un citām nozarēm. Šīs konferences tematiskā ietvara galvenais mērķis ir novērtēt mākslas evolūciju, iedziļinoties vēsturiskajā informācijas fonā, kas ietekmējuši šo procesu attīstība,” stāsta Agita Gritāne, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā, doktora studiju programmas vadītāja. 

Konferencē starptautiski atzīti pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Grieķijas un Nīderlandes, iezīmēs konfliktu ietekmi mākslas un dažādu citu kulturālo konstrukciju veidošanā. Konferencē vairākās sekcijās tiks aplūkoti dažādu jomu savstarpējie sadursmes punkti, kas savukārt ietekmējuši daudzu procesu sākumu un attīstību. Proti, pētnieki apskatīs, kā saduroties politiskām un ideoloģiskām vērtībām vai tradīcijām un inovācijām vēsturiski un arī mūsdienās radušās jaunas mākslas formas.

Konference notiks tiešsaistē un tajā piedalīties aicināts ikviens interesents.

Konferenci atbalsta Signet Bank.

Aicinājums pieteikt referātus LMA starptautiskajai zinātniskajai konferencei

Konference tiek rīkota globālu konfliktu laikā, kad ģeopolitisko stresu katras valsts iedzīvotāji pārdzīvo citādāk. Tieši “kara” un “miera” konfrontatīvā situācija rosināja mūsu izvēli par labu konfliktu dabas un to katalītiskās lomas izziņai kā politikā, tā arī sabiedrībā un kultūrā.

Līdz konfliktam saasinājusies situācija meklē atrisinājumu un atrod to pēc eksplozijas, kataklizmas vai visādā ziņā pēc būtiska satricinājuma. Tādējādi varam par konfliktu runāt kā kritisko punktu, no kura dzimst jaunas idejas. Kataklizmas dabā izjauc pastāvošo līdzsvaru. Sociāli konflikti vai to ekstremālākās izpausmes – revolūcijas un kari - parasti ir noārdījuši iepriekšējās sabiedriskās, politiskās, ekonomiskās un arī kultūras struktūras un ir rosinājuši sākt visu atkal no gala, veidot jaunas konstrukcijas. Nosacīts konflikts mūsdienās pastāv arī humanitāro un dabaszinātņu starpā, pēc patērētājsabiedrības un industrijas rosināta pasūtījuma avansējot tehnoloģiskajiem sasniegumiem gan mediju uzmanību, gan prioritārā kārtā finansējot tieši tehnisko zinātņu jomas. Tomēr Aristoteļa definētā katarses teorija mākslā joprojām ir spēkā, jo bez konflikta konstatācijas un tā atrisinājuma nepastāv neviens audiovizuālās mākslas darbs, kurš tā baudītājā raisa intelektuālu un emocionālu pārdzīvojumu.

Vēlamies ikvienu konferences dalībnieku rosināt radošām domām par to, ko būtisku viņa pētnieciskajā laukā ir spējis ienest konflikts, kolīzija, sadursme; kā konflikts ir spējis ierosināt inovatīvu formu, satura vai izteiksmes līdzekļu rašanos un to izmantojumu jaunas mākslinieciskās kvalitātes radīšanai.

Konferences valoda: angļu un latviešu.

Pieteikumus konferences ziņojumiem lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 17. aprīlim rakstot: .

Kontakti