Meklēt
Izvēlne

POST IZPĒTES BRAUCIENS UZ MĀKSLAS UN DZĪVES IZPĒTES EKSPERIMENTĀLO STACIJU / tranzit.ro/BUKARESTE

Latvijas Mākslas akadēmijas POST maģistra studiju programmas pasniedzēji un studenti ir uzaicināti piedalīties tranzit.ro/Bukareste projektā "Kosmosa dārzs", Mākslas un dzīves pētniecības eksperimentālajā stacijā Silistea Snagovului, netālu no Bukarestes.

Tā ir unikāla iespēja tieši iesaistīties izaicinājumos, kas saistītas ar tāda dārza audzēšanu, kurš reaģē uz klimata pārmaiņu ietekmi, vienlaikus iekļaujot vietējo bioloģisko daudzveidību un kultūras integrāciju.

Mūsu ceļojuma mērķis ir izmēģināt, novērot un demonstrēt inovatīvus modeļus, kas radoši risina tādas tēmas kā ūdens trūkums, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, augu un dzīvnieku sugu migrācija, ilgtspējīgas pārtikas sistēmas un cīņa pret pārtuksnešošanos. Mūsu izpētes centrā būs tēma "Sausums", pētot noturību pret klimata pārmaiņām un cenšoties dekolonizēt mūsu attiecības ar dabu.

Sadarbojoties ar partneriem, kopīgi veidosim totēmu – efemēru skulptūru, izmantojot priekšmetus ar sentimentālu vērtību un materiālus, kas iegūti tuvējā mežā. Šis pasākums ļaus mums iegūt zināšanas un atziņas turpmākajiem projektiem.

POST jau sen ir apņēmusies pētīt mākslu kontekstā, veicināt mākslinieku iesaistīšanos kopienā un paplašināt mākslas izglītību Austrumeiropā. Šogad mūsu uzmanības centrā ir klimata noturība, kustība par klimata taisnīgumu un mākslinieku un mākslas loma šajos pārveides procesos.

Šis projekts stiprinās mūsu partnerību ar tranzit.ro/bucuresti un sniegs nenovērtējamas zināšanas un prasmes, ko var iegūt tikai praktiskā pieredzē. Mēs balstīsimies uz integrēto izpratni par kultūru un dabu meklējot iedvesmu, lai augtu kā kolektīvs, vienlaikus ievērojot ilgtspējīgus, ekoloģiskus un ētiskus principus. Mūsu mērķis ir ieviest kolektīvās piederības un pašpārvaldes modeļus, sekojot mūsu draugu no Cosmos Garden piemēram un organiski integrējot dažādas kopienas mūsu radošajā procesā. Mēs ar nepacietību gaidām šo bagātinošo ceļojumu un gaidāmās iespējas.

Programmas līdzorganizatori: Corina L. Apostol (Latvijas Mākslas akadēmija) un Raluca Voinea (tranzit.ro).

POST ir starpdisciplināra maģistra programma, kuras pamatā ir idejas par mākslu kontekstā.
Programmas mērķis ir izpētīt, kā iespējams studēt mākslu mūsdienās, vienlaikus atrodoties Austrumeiropā un Ziemeļeiropā - reģionā ar atšķirīgām robežām, ko raksturo mainīga vide un bagāta pieredze saistībā ar globālo ideoloģiju piespiedu izmantošanu un sabrukumu. Ņemot vērā kultūras, vēstures un ģeopolitiskos kontekstus un ar tiem saistītos mākslas procesus, mēs atrodamies unikālas pieredzes vidē. MA POST var uztvert kā atvērtu studiju telpu dažādām idejām un eksperimentiem, kas virzās pa zigzagveida prakses reljefu.

Tranzit.ro ir unikāls pilsonisko apvienību tīkls, kas patstāvīgi darbojas laikmetīgās mākslas jomā visā Rumānijā un plašākas Eiropas robežās. Tā galvenais mērķis ir atbalstīt un formulēt emancipējošas prakses, veidot saikni starp kultūru un sabiedrību, pārvietojoties pāri ģeogrāfijai, paaudzēm un politiskajām sfērām. Tranzit.ro, kas dibināts 2012. gadā Jašās, darbojas trīs pastāvīgās telpās Rumānijā (Bukarestē, Klužā, Jašās), papildus viens ikgadējs projekts notiek Sibiu, kā arī notiek daudzas nacionālas un starptautiskas sadarbības. tranzit.ro pamatā ir solidaritāte un resursu koplietošana, un tas saglabā līdzsvaru, saglabājot katra centra autonomiju un atveroties sadarbībai ar dažādām organizācijām.