Meklēt
Izvēlne

BALTIJAS MĀKSLAS VĒSTURES: Lomas, atsauces, sakari / AICINĀJUMS PIETEIKTIES KONFERENCEI

Starptautiska konference Viļņā, 2024. gada 4.–5. oktobrī

Kas Baltijas mākslas vēsturēs ir unikāls un kas – daudzskaitlīgs? Kādus jautājumus uzdod un kā uz tiem atbild mākslas vēsturnieki? Uz ko mākslas vēstures atsaucas un kam dod priekšroku? Kādu lomu mākslas vēstures uzņemas starp- un pārnozaru projektos, tīklojumos un ikdienas realitātēs? Kādas ir Baltijas mākslas vēsturnieku balsis lokālā, reģionālā un globālā līmenī? (Vai arī tās aprobežojas ar vērošanu un uzklausīšanu?) Kā mākslas vēstures atsaucas uz pētniecības politiku vai arī to veido? Kādas ir mākslas vēsturnieku profesionālās un pilsoniskās prioritātes? Šādi un līdzīgi jautājumi, kas parasti rodas zinātnisku konferenču starpbrīžos un dažreiz tiek atzīmēti novērtējumu melnrakstos, pelna padziļinātu diskusiju ar mērķi noskaidrot ar nozari saistītās lomas, pienākumus, paveicamo, izaicinājumus, gaidas un iespējas. Pieņemot šādu ārup vērstu formātu, konferences fokusā ir Baltijas mākslas vēsturnieku prakses un refleksijas, aicinot iesniegt pieteikumus 20 minūšu referātiem. Gaidām dalībniekus no doktorantūras studentu, zinātnieku, kuratoru, akadēmiķu un pētnieku vidus. Papildus tematiskām sesijām konferencē notiks divas apaļā galda diskusijas, veltītas mākslas vēstures pašreizējai situācijai un nākotnes perspektīvām.

Referātu pieteikumus (ap 250 vārdi) un īsu biogrāfiju lūgums sūtīt uz e-pastu: .

  • Pieteikšanās termiņš: 2024. gada 30. aprīlis. Atlases rezultāti tiks izziņoti 2024. gada 15. maijā.

Konferences dalības maksa: regulārā 30 EUR; doktorantūras studentiem un jaunajiem zinātniekiem: 15 EUR.

Konferenci organizē Viļņas Mākslas akadēmija partnerībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Igaunijas Mākslas akadēmiju, kā arī sadarbībā ar Lietuvas Mākslas vēsturnieku biedrību, Latvijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrību un Igaunijas Mākslas zinātnieku un kuratoru biedrību. Konferenci atbalsta Lietuvas Zinātnes padome un projekts Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001 “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” /CERS.