Meklēt
Izvēlne

EIROPAS MĀKSLAS ALIANSES AUGSTSKOLAS IZSLUDINA PIETEIKŠANOS PROJEKTA NOSLĒGUMA KOPIZSTĀDEI "PĀREJA / TRANSITIONING "

Eiropas Mākslas alianses augstskolas (EU4ART) aicina studentus pieteikties kopīgi veidotajai izstādei par tēmu "Pāreja / Transitioning”, kura norisināsies 2022. gada maijā Drēzdenes Mākslas akadēmijas izstāžu zālē „Oktogon”.

Dalību izstādei var pieteikt LMA bakalaura programmas 4. kursa studenti, maģistra programmas un praktiskās doktorantūras studenti. Pieteikumā jāietver portfolio – pēdējo trīs gadu radošās darbības atspoguļojums un radošās darbības apraksts sasaistē ar izstādes izvirzīto tēmu no 1000 līdz 1500 rakstu zīmēm.

Izstādes vienojošā tēma mudina autorus risināt mākslas darbos jaunas mākslinieciskas pieejas, pārvarēt dažādus aizliegumus, laika un telpiskās robežas, ceļot no senas pagātnes tālākā nākotnē, mainīt un apšaubīt ne vien topogrāfiskās, fiziskās, lingvistiskās, bet arī garīgās un estētiskās robežas – atrodot jaunradē vārda pāreja nozīmes visplašāko atspoguļojumu.

Pieteikšanās termiņš

  • Pieteikums jāiesūta līdz 8. decembrim (ieskaitot) uz e-pastu: .
  • Pēc pieteikumu saņemšanas, konkursa kārtībā tiks atlasīti  piecu studentu pārliecinošākie mākslas darbi vai konceptu pieteikumi par šo tēmu.

Šeit izlasāms plašāks izstādes konkursa apraksts angļu valodā.

EU4ART*
2019. gada novembrī Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar trim Eiropas mākslas augstskolām – Romas, Drēzdenes un Budapeštas mākslas akadēmijām  –  uzsāka īstenot pilotprojektu EU4ART, kopā veidojot Eiropas Mākslas augstskolu aliansi. 

EU4Art projekta uzdevums ir trīs gadu laikā salīdzināt esošās kopīgās vizuālās mākslas studiju programmas. Risināt problēmas, kas saistītas ar kopīgām studiju programmām un dažādu vizuālo mākslu disciplīnu moduļiem. Izstrādāt un piedāvāt starptautiski vienotu praktisko un teorētisko studiju priekšmetu studiju programmu glezniecības, tēlniecības un grafikas mākslas specialitātēs, visos trīs studiju līmeņos.

Lai rezultātā  izveidotu vienotu vizuālās mākslas izglītības programmu, kura sniegs iespēju studentiem nākotnē iegūt starptautisku diplomu, kombinējot studijas vairākās Eiropas Savienības augstskolās, paredzot, ka tas sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju. EU4Art ir vērienīgas pilnvaras, lai veicinātu bezprecedenta līmeņa institucionalizētu sadarbību, padarot to sistēmisku, strukturālu un ilgtspējīgu.