Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ STIPENDIJU PAPILDKONKURSS LMA PERSONĀLAM

Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju papildkonkurss. 

Aktuālā informācija un noteikumi Erasmus+ personāla mobilitāšu īstenošanai ŠEIT

Mobilitāšu veidi:

  • LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām;
  • LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām vai augstskolām;
  • vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Laika periods mobilitāšu īstenošanai:
no 01/10/2023 līdz 30/09/2024

Pieteikuma termiņš: 2023. gada 10. septembris, plkst. 23:59
Konkursa rezultāti: no 18. septembra

  • Pieteikt LMA personāla mobilitāti (docēšanu vai pieredzes apmaiņu) ŠEIT 
  • Anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm ŠEIT
  • LMA partneraugstskolas meklējiet ŠEIT

Erasmus+ mobilitāšu stipendiju papildkonkursu organizē LMA Ārlietu daļa.