Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 2. MAIJAM PAGARINĀTS ERASMUS+ PRAKSES STIPENDIJU KONKURSS

Erasmus+ prakses stipendiju konkurss 2022./2023. gadam

Visu apakšnozaru un programmu LMA studenti aicināti pieteikties Erasmus+ praksei ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta ziņā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei - pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda īstenošanai.

Konkurss tiek izsludināts par prakses laiku no 2 līdz 12 mēnešiem, kas īstenojams laika periodā no 2022. gada 15. aprīļa līdz 2023. gada 30. oktobrim. 

Erasmus+ absolventu prakse
Erasmus+ absolventu praksē var doties viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Obligāts noteikums - prakses pieteikums jāiesniedz pēdējā studiju gadā, studentam vēl esot studējošā statusā. Absolventa prakses sākuma datums nedrīkst būt ātrāks par absolvēšanas datumu.

Doktorantūra
Doktorantūras studentiem iespējams pieteikties arī asistenta praksei kādā pētniecības institūcijā. 

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā jāiesūta sekojoši dokumenti:

  • Erasmus+ prakses pieteikuma forma
  • CV (angļu valodā)
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
  • Apstiprinājuma vēstule (var būt neformāla) vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē
  • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju izraksts no LAIS ar atzīmi svešvalodā, un tml.)

Prakses perioda realizēšana iespējama no 2022. gada 15. aprīļa līdz 2023. gada 30. oktobrim. 

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 2. maijs (10:00)

Vairāk info (konkursa nolikums, stipendiju likmes, prakses vietu meklētājs): šeit

Erasmus+ prakses mobilitāti organizē LMA Ārlietu daļa.