Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ PRAKSES PAPILDKONKURSS 2020./2021. STUDIJU GADAM

Visu apakšnozaru un programmu LMA studenti aicināti pieteikties Erasmus+ praksei ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta ziņā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei - pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda īstenošanai.

Konkurss tiek izsludināts par prakses laiku no 2 līdz 6 mēnešiem, kas īstenojams laika periodā no 2021. gada 31. marta līdz 2021. gada 30. septembrim.

Erasmus+ absolventu prakse

Erasmus+ absolventu praksē var doties viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Obligāts noteikums - prakses pieteikums jāiesniedz pēdējā studiju gadā, studentam vēl esot studējošā statusā.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā uz e-pasta adresi  jāiesūta sekojoši dokumenti:

  • Erasmus+ prakses pieteikuma forma
  • CV (angļu valodā)
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
  • Apstiprinājuma vēstule (var būt neformāla) vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē
  • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju izraksts no LAIS ar atzīmi svešvalodā, un tml.)

Pieteikumu pieņemšana un izskatīšana notiek visu pieteikuma perioda laiku no papildkonkursa izsludināšanas brīža. Pieteikšanās noslēguma termiņš, pēc kura vairs jauni pieteikumi netiek pieņemti: 2021. gada 26. marts (23:59)

Vairāk info (konkursa nolikums, stipendiju likmes, prakses vietu meklētājs): šeit

Erasmus+ prakses mobilitāti organizē LMA Ārlietu un izstāžu daļa.