Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ PRAKSES STIPENDIJAS PAPILDKONKURSS STUDENTIEM

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Ārlietu daļa aicina visu apakšnozaru un programmu LMA studentus pieteikties Erasmus+ praksei ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta ziņā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei – pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda īstenošanai.

Papildkonkurss tiek izsludināts par prakses laiku no 2 līdz 6 mēnešiem, kas īstenojams laika periodā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. septembrim.

Erasmus+ absolventu prakse

Erasmus+ absolventu praksē var doties viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Obligāts noteikums - prakses pieteikums jāiesniedz pēdējā studiju gadā, studentam vēl esot studējošā statusā.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā uz e-pasta adresi  jāiesūta sekojoši dokumenti:

  • Erasmus+ prakses pieteikuma forma
  • CV (angļu valodā)
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
  • Apstiprinājuma vēstule (var būt neformāla) vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē
  • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, LAIS izdruka ar atzīmi svešvalodā, u.tml.)

Pieteikšanās termiņš: 2023. gada 1. marts (23:59)

Vairāk info (konkursa nolikums, stipendiju likmes, prakses vietu meklētājs): šeit.