Meklēt
Izvēlne

NO 29. MARTA LMA AICINA ATTĀLINĀTI SEKOT INFO DIENĀM

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) aicina visus studēt gribētājus no 29. marta pieslēgties tiešsaistes konsultācijām, lai uzzinātu visu aktuālo par studiju procesu un iestājpārbaudījumiem 2021./2022. studiju gadā.

Grupu konsultācijas notiks periodiski, sākot no marta beigām līdz pat dokumentu iesniegšanai studijām LMA, kas šogad plānota no 5. līdz 9. jūlijam bakalaura programmai, bet maģistra un doktora programmai – no 12. līdz 15. jūlijam.

Tiešsaistes konsultācijām varēs pieslēgties ikviens, tās notiks vietnē Zoom, pieejas saites un precīzs laiks tiks publicēts LMA mājaslapā.

Pirms konsultācijām aicinām iepazīties ar studiju nozarēm; jautājumus lūdzam uzdot, rakstot uz studiju metodiķu e-pastiem vai arī tikšanās reizē tiešsaistē.

Lai labāk sagatavotos iestājpārbaudījumiem bakalaura programmā, jau pašlaik var iepazīties ar iestājpārbaudījumu uzdevumiem.

Latvijas Mākslas akadēmija piedāvā augstāko izglītību akreditētās bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās, specializējoties izvēlētajā apakšnozarē. Studiju ilgums: bakalaura programmā 4 gadi, maģistra programmā 2 gadi, doktorantūrā 3 gadi. Patlaban studijas notiek tikai valsts apmaksātās budžeta vietās. Uzņemšana notiek, pamatojoties uz konkursa rezultātiem.

Jaunajā studiju gadā pievienosies divas jaunas maģistra studiju programmas – “POST” un starptautiskas studijas “Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas”.

Jaunā maģistrantūras programma "Post" ir balstīta uz mākslas idejām kontekstā (Art in context). Šīs programmas struktūru veido prakstisko, teorētisko un kontekstuālo studiju bloki ar pasniedzējiem, kuru prakses aptver laukus no dzejas, filozofijas, grafikas dizaina, glezniecības, tēlniecības līdz peldēšanai delfīnstilā.

Reizi divos gados programmai ir aicināti pieteikties Bakalaura grādu ieguvuši studenti no Latvijas un ārvalstīm ar visdažādākajām interesēm, prasmēm, pārliecībām un izplūdušu skatījumu uz dzīves mērķi. Studenti, kuriem ainavā pietrūkst portreta, klusajā dabā skaņas, bet uz postamenta kustības.
Uzņemšana jaunajā maģistra programmā “POST” plānota 2021. gada aprīļa vidū, būs gan budžeta, gan maksas vietas.

“Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas” (Service Design Strategies and Innovations, SDSI) ir jauna, starptautiska maģistra līmeņa studiju programma ar fokusu uz starpdisciplināru zināšanu, prasmju un kompetenču apvienojumu un iespēju specializēties dizainā, organizāciju pārvaldībā, sociālajās zinātnēs un tehnoloģijās.

“Pakalpojumu dizaina stratēģijas un inovācijas/SDSI” ir divu gadu starptautiskas maģistra programmas studijas, kuras LMA īstenos sadarbībā ar Lapzemes Universitāti Somijā. Patlaban notiek programmas akreditācijas process. Uzņemšana plānota 2021. gadā, studiju maksa — EUR 8000 studiju gadā. Studijas noslēdzot absolventi saņems dubulto – LMA un Lapzemes Universitātes – diplomu. Plašāka informācija pieejama SDSI mājaslapā.