Meklēt
Izvēlne

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ 4 EU4ART STIPENDIJĀM

Latvijas Mākslas akadēmija projekta Mākslas Alianse EU4ART ietvaros izsludina pieteikšanos konkursam uz četrām stipendijām. Aicinām LMA studentus iesaistīties četru - Ungārijas, Vācijas, Itālijas un Latvijas augstāko mākslas izglītības iestāžu izveidotajā EU4ART Alianses projektā, kas veltīts vizuālai mākslai. Projekta mērķis ir izstrādāt kopīgu elastīgu studiju programmu glezniecības, tēlniecības un grafiskās mākslas jomā.

Stipendiju konkursā pieteikumus aicināti iesūtīt LMA bakalaura un maģistra studiju programmu studenti. Stipendijas līgums tiks slēgts uz 3 mēnešiem par summu EUR 200 mēnesī.

DARBA UZDEVUMI

Šajā stipendijas konkursa uzsaukumā veicamie darba uzdevumi plānoti divās no piecām darba pakām (work package - WP) - WP4 un WP5.

(WP4 Vizuālā māksla un valoda. Izsludinātas 3 stipendijas)

Glezniecības, Grafikas, Tēlniecības daudzvalodu vārdnīcas mākslas valodas terminu izpratne un tulkošana:

 1. terminu tulkojums no angļu uz latviešu valodu un otrādāk, vadoties pēc termina praktiskā lietojuma (darbnīcā, LMA u.c.) vai informāciju no vārdnīcas, interneta resursiem;
 2. kopējās definīcijas veidošana, labošana, pielāgošana lokālajai izpratnei;
 3.  ilustrāciju meklēšana terminu vizuālam skaidrojumam (LMA arhīvs, katedras u.c.);
 4. līdzdalība apakšgrupas sapulcēs (Skype, Zoom), pārrunājot izdarīto un darāmo;
 5.  veicamo darbu saskaņošana un termiņu ievērošana.

Darba formāts: Google Drive sheet, Google Word, Excel un citi. Komunikācija ar projekta personālu e-pastā, telefoniski vai klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos distancēšanās noteikumus.

(WP5 Projekta ilgtspējība un rezultātu izplatīšana.Izsludināta 1 stipendija)

EU4ART mājaslapas un sociālo tīklu Facebook un Instagram ziņu sagatavošana un administrēšana:

 1. sekošana EU4ART aktivitātēm, līdzdalība apakšgrupas sapulcēs (Zoom), pārrunājot aktuālos darbus;
 2. preses relīžu sagatavošana latviešu un angļu valodā, EU4ART projekta ietvaros;
 3. EU4ART mājaslapas administrēšana, ziņu pievienošana, teksta korekcija;
 4. EU4ART sociālo tīklu administrēšana, periodiski ievietojot ziņas par aktuālajiem notikumiem projektā.

Darba formāts: Google Drive sheet, tikšanās attālināt Zoom vietnē, komunikācija ar projekta personālu e-pastā, telefoniski vai klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos distancēšanās noteikumus. 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM

 • Izcilas vai teicamas angļu valodas zināšanas;
 • Izcilas vai teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Izpratne par veicamajiem uzdevumiem un/vai pieredze līdzīgā darbā;
 • Precizitāte un labas komunikācijas spējas.

PAMATA INFORMĀCIJA

Pieteikšanās termiņš līdz 2021. gada 26. marta plkst. 23:59;
Interesentiem uz e-pastu jānosūta CV un īsa motivācijas vēstule;
E-pasta virsrakstā jānorāda kuram no uzdevumiem students piesakās:

 1. WP4, Glezniecības, Grafikas, Tēlniecības terminu tulkojums;
 2. WP5, EU4ART mājaslapas un sociālā tīkla Facebook un Instagram ziņu sagatavošana un administrēšana;

Pēc pieteikumu izvērtēšanas ar stipendijas pretendentiem tiks organizētas tiešsaistes intervijas;
Stipendijas līgums tiks slēgtas no 2021. gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam.

LMA NODROŠINA

EU4ART projekta un komunikācijas personāla atbalstu un apmācību. 
Vairāk informācijas par projektu LMA mājaslapā šeit un EU4ART Alliance mājaslapā.