Meklēt
Izvēlne

LMA MĀKSLAS VĒSTURES UN TEORIJAS KATEDRA AICINA PIETEIKTIES MAĢISTRANTŪRAS STUDENTUS 12. ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI

2024. gada 19. janvārī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks maģistrantu 12. zinātniskā "Aktuālo pētījumu konference", kuru organizē LMA Mākslas Vēstures un teorijas katedra. Konferences galvenais mērķis ir veicināt kvalitatīva maģistra darba vai tā teorētiskās daļas izstrādi. Konferences noslēgumā norisināsies diskusija, kurā piedalīsies LMA docētāji un pētnieki.

Aicinām piedalīties visu Latvijas Mākslas akadēmijas nodaļu un apakšnozaru maģistrantūras, kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Mūzikas akadēmijas studentus, lai iegūtu pieredzi sava radošā darba un pētījumu prezentācijā, kā arī teorētiskā darba izstrādē. Pieteiktajai tēmai jābūt saskaņotai ar maģistra darba vadītāju.

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas nodaļas 2. kursa maģistrantūras studentiem dalība konferencē ir obligāta.

Pieteikšanās kārtība

Referāta tēmas pieteikums jānosūta uz e-pastu līdz 2023. gada 4. decembrim. Referātu tēzes (1800 zīmes = 1 lpp.) būs jāiesniedz līdz 2023. gada 18. decembrim, jo tiks sagatavots referāta tēžu apkopojums. Konferences tēzes tiek drukātas, publicētas un pieejamas LNB.

Referāta tēmas pieteikuma forma

Iepriekšējo gadu konferences programma un tēzes:

11. maģistrantu zinātniskā konference
10. maģistrantu zinātniskā konference
9. maģistrantu zinātniskā konference:

Papildus informācija:
Laurance Rozentāle
LMA Mākslas zinātnes nodaļas izglītības metodiķe

Mob. tel. 28209687