Meklēt
Izvēlne

LMA NOTIKS STARPTAUTISKA IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJU KONFERENCE

2023. gada 8. septembrī Latvijas Mākslas akadēmijā notiks konference par izglītības inovāciju aktualitātēm mākslas nozarē, lai informētu sabiedrību par ESF projekta "Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide", Nr. 8.2.3.0/18/A/018 norisi un rezultātiem.

Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" pirmās kārtas ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot LMA studiju programmu satura kvalitāti un efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Projekta laikā ir pilnveidots LMA studiju virziena "Mākslas" īstenoto studiju programmu saturs, salāgojot to ar nozares attīstības vajadzībām. Tāpat veikti uzlabojumi LMA organizatoriskajai un pārvaldības struktūrai, pilnveidota LMA kvalitātes vadības sistēma, e-risinājumi un LMA vadības personāla kompetences.

Konferencē tiks prezentētas sekojošas tēmas: LMA studiju procesa un infrastruktūras modernizācija, LMA karjeras centra un  LMA absolventu asociācijas darbība, LMA pārmaiņu vadība. Ar akcentu uz LMA starptautisko sadarbību tiks apskatītas tēmas par māksliniecisko pētniecību – LMA  profesionālās doktorantūras īstenošanas kontekstā.

Konference notiks klātienē LMA K2, Kalpaka bulvārī 13, kā arī tiks translēta tiešsaistē LMA Facebook kontā. Konference norisināsies latviešu un angļu valodā.

Reģistrēties konferencei šeit.

Plašāk par projektu uzzini šeit.

Pievienotie faili: