Meklēt
Izvēlne

PROJEKTS PUBLISKĀS TIKŠANĀS: ATKĀRTOŠANA (Foto dienasgrāmata)

Oktobrī Centrālās Sentmārtinas koledžas un Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās mākslas studenti Londonā, Granarī laukumā (Granary square), uzstādīja viairākas, šim projektam īpaši radītas pagaidu instalācijas, kurās pievērsās publiskās mākslas vēsturei un kontekstam.

Projekts turpināja Mākslas stacijā "Dubulti" tapušās izstādes “PUBLIC ENCOUNTERS: IESAISTĪŠANĀS” ietvaros aizsāktos dialogus, kas koncentrējās uz atsevišķiem 12 studentu darbiem.

Latvijā prezentētie darbi uzrunāja un kritizēja monumentālisma diskursus, izmantojot dažādas eksperimentālas formas. Savukārt Londonā uzmanība tiek vērsta paša monumenta eksponēšanas vai iestudējuma vietai. Granarī laukumā tika uzstādīts pagaidu pieminekļa pamats un karoga masts. Uz šī pamata studenti uz vietas kopīgi veidoja darbus, kā atsauci uz šīm divām simboliski bagātajām un arhetipiskajām publiskajām platformām. Pētot to problemātiku, studenti centās izgudrot no jauna, pārdefinēt vai sagraut šajās formās ietvertās mums zināmās reprezentācijas valodas.

Projekts “PUBLISKĀS TIKŠANĀS” aizsākās šī gada janvārī ar četrām lekcijām un diskusijām, ko organizēja Latvijas Mākslas akadēmija un Centrālās Sentmārtinas koledža. Tajās ar tēmai veltītām prezentācijām piedalījās Krista Burāne, Esi Ešuna (Esi Eshun), Deniss Hanovs, Dīns Kenings (Dean Kenning), Sergejs Kruks, Līga Lindenbauma, Pols Okāns (Paul O’Kane) un Alekss Šeidijs (Alex Schady). Sarunās tika pētīti esošie un vēsturiskie publiskās mākslas finansēšanas modeļi, pieminekļu “gāšana”, politiskās mākslas spēki un meklēta jauna telpa publiskās mākslas eksponēšanai.

Mākslinieki:

Džeims Kantijs (James Canty), Kristīne Daukšte, Zemina Čena (Zemin Chen), Katerina Geiduka, Laura Šterna, Liene Rumpe, Jū Šao Lo (Yu-Shao Lo), Olga Meļehina, Lorena Goldi (Lauren Goldie), Eleni Maragkaki (Eleni Maragkaki), Elīne Buka un Viktorija Balašova.

“PUBLISKĀS TIKŠANĀS” iniciatori un koordinatori ir Kristaps Ancāns (Latvijas Mākslas akadēmija), Alekss Šeidijs (Centrālās Sentmārtinas koledža), Marks Halsons (Marc Hulson; Centrālās Sentmārtinas koledža), Inga Šteimane (Mākslas Stacija "Dubulti") un Luīza Minkina (Louisa Minkin; Centrālās Sentmārtinas koledža).