Meklēt
Izvēlne

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS 4. LMA STARPTAUTISKAJAI ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI

Aicinām iesniegt pieteikumus dalībai LMA starptautiskajā konferencē "Kognitīvo procesu izpēte arhitektūrā un mākslā". Konference notiks 2024. gada 13.–14. jūnijā, Latvijas Mākslas akadēmijā.

Lai labāk izprastu un modelētu mākslinieciskās radīšanas procesus gan vēsturiskajās
struktūrās gan mūsdienās, Latvijas Mākslas akadēmija savā ikgadējā starptautiskajā konferencē
aicina pievērsties izziņas teorijai un praksei, ko pēta kognitīvās zinātnes. Tām piemīt
starpdisciplināra daba un tāpēc tās ir ideāli piemērotas apziņas un psihes, uztveres, izziņas un
valodas fenomenu pētniecībai. Mūsu gadījumā mākslinieciskās izziņas un radošo procesu izpētē
būtiska ir mākslinieciskā radošuma analīze, meklējot tā impulsus apziņas mijiedarbībā ar daiļrades
psiholoģijas mehānismiem. Ar apkārtējās vides uztveri un izpratni cieši saistīta ir jēdzienisko
kategoriju konstruēšana indivīda mentālajā vidē, kas rezultējas kā runātās valodas formā, tā arī rod
savu izpausmi mākslinieciskās valodas izteiksmes līdzekļos. 

Referāta tēmas pieteikumu un kopsavilkumu (max: 4000 rakstzīmes) aicinām iesūtīt
līdz 2024. gada 2. februārim uz e-pastu: 

Plašāka informācija pievienotajā failā.

Konference tiek rīkota projekta: “Latvijas kultūras ekosistēma kā resurss valsts izturētspējai un ilgtspējai” /CERS (Nr. VPP-MM-LKRVA-2023/1-0001) ietvaros. Projektu finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija valsts pētījumu programma “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai" (2023.–2026.). Valsts pētījumu programmu administrē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci atbalsta: SIGNET Bank